Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

“Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

2014. szeptember 18.

Előzmény:   http://www.naput.hupont.hu/43/108

Dobos Csanád

Iliász és a csillagászati Saros ciklus

Mi köze a 28 akháj és 14 trójai népcsoportnak, valamint a Trója alá érkezett 1186 görög bárkának a Napfogyatkozások égi üteméhez? És a Nap-, Holdfogyatkozások előrejelzésére használt Saros ciklusnak a magyar nyelvhez? Több mint gondolnánk! 

 saros136-small.jpg

 

Az elmúlt tanulmányomban igazoltam, hogy a homéroszi 108 kérő (Odüsszeia) és az Agamemnón 84+24 darabos ajánlata (Iliász) az idővel, a halhatatlansággal van kapcsolatban. Ez a szemlélet szoros kapcsolatot mutat a keleti, hinduizmus és a buddhizmus gondolkodásával is.

Siva („A tánc ura”) megteremti a világot és fenntartja annak folyamatosságát, de ha elfárad, az univerzum visszahullik a káoszba... Három szeme van: a Nap, a Hold és a tűz.

Siva a tánc nagymestere. A táncról szóló írásokban ismertetett 108 táncolási mód mind tőle származik... (wikipedia)

Azaz Siva a hindu mitológiai alfája és omegája. Belőle származik az Univerzum, az istenek és az idő is. És őbele tér vissza minden... Siva NAP-HOLD-TŰZ szemei szintén nagyon is emlékeztethetnek minket a sokat emlegetett NAP-HOLD-VÉNUSZ(szél) hármasságra (hiszen a tűzes bolygó név alatt a Vénuszt érjük), mely hármasság fontos szerepet játszik mindkét homéroszi eposzban. (Iliászban Akhilleusz a szélhez könyörög a be nem gyulladó halotti máglya mellett, valamint Odüsszeusz éveken át tartó bolyongásának a szél-tömlő kibontása az egyik oka. És mindkét eposz napút szerekezetében ezen napoknál a Vénusz bolygónak fontos cselekvő poziciója volt.)

A misztikus 108 általános megbontása, melyet bőven idéztem az előző tanulmány végén –igazodik a 54+54 és a 72+36-os eloszláshoz. Érdemes most jobban felfigyelni, hogy a 72 és a 36 arányára. Az egész és annak a fele. És ehhez hasonló logika tapasztalható az Iliász második énekében is, de nem is akárhogy. Szinte az ének második fele csak erre a megoszlásra épül:

Mint amidőn a legyeknek sűrű sok raja röpköd,
melyek a pásztorakol tájékán körbe keringnek,
hogyha tavasz hajt már, s tele édes tejjel a sajtár:
szemben a trójaiakkal ilyen sok fürtös akháj hős
állt a mezőn s vágyott azokat szétzúzni egészen.

...

föl nem idézik, hogy hány hős jött Ílion ellen;
hát a hajó-vezetőket mondom s mind a hajókat.

Boiótok seregét Léítosz Péneleósszal
s Arkesziláosz hozta, velük Kloniosz s Prothoénór:
ők Hüriét lakták, meg a sziklás auliszi földet...
mindezek ötven gályával seregeltek, azoknak
mindegyikére külön százhúsz boióti legény szállt.

Aszplédón és Orkhomenosz Minüeiosz népét
Aszkalaphosz meg Ialmenosz, Árész két fia hozta;...
harminc görbe hajó haladott hadirendben utánuk....

0000000_reklam_0000_honlapra_3.pngMajd hosszú felsorolás következik: A 28 görög törzs vezetőinek nevei és a gályáik száma, majd a 14 népcsoportból álló trójai szövetség ismertetése szintén a vezetőikkel. Azaz az eposz ezen éneket telis tele van számadatokkal, melyeknek vélhetően szintén csillagászati jelentése is kell, hogy legyen.

A népcsoportok száma és a gályák száma könnyen összeadható, de a neveknél már gondban. Többször nem tudom eldönteni, hogy a hosszú listában szereplő nevek személy, vagy földrajzi nevek-e. Ezért a nevekkel nem kívánok most foglalkozni.

Tehát 28+14 népcsoport valamint 1186 gálya szerepel a felsorolásban az alábbi megoszlásban: 50+30+40+40+40+50+12+80+100+60+90+60+4x10+40+12+40+80+9+3+30+40+11+7+30+40+40+22+40.

Homérosz hosszú oldalakon át sorolja, hogy mely népek, törzsek, mely görög szigetről, területről jöttek Trója alá, továbbá, hogy mely népek támogatják a trójaiakat. És itt is hasonló „egész+ a fele” megoszlás tapasztalható mint a 108-nak a 72+36-os megbontásánál. Az Iliász szerint 28 görög és 14 trójai hadtest harcol egymás ellen Trója falai alatt. Azaz együtt 42, melynek szintén fontos a szerepe. De mit is jelenthet csillagászati, asztrológiai gondolkodásban a 28+14=42 matematikai egyenlet?

Mielőtt válaszolnánk, érdemes a Trója alá érkezett 1186 hajóból álló akháj flotta bárkáinak számát és a Saros ciklust is jobban megvizsgálni. 

Saros ciklus

Mind a phaisztosi korong, mind a Toldi Szerelme elemzés kapcsán szó volt a Saros ciklusról. Ideje alaposabban megvizsgálni ezt a nagyon érdekes csillagászati jelenséget.

Mindig lenyűgözött, hogy a jósok, varázslók honnan tudták előre a bekövetkező újabb Nap- és Holdfogyatkozás időpontját megjósolni. Mindig úgy gondoltam, ehhez nagyon bonyolult matematikai tudás kellett... pedig nincs erre szükség! A Saros ciklus megértésével bárki előre meg tudja „jövendölni” ezen látványos égi események bekövetkeztét – legföljebb csak nem ott következik be a fogyatkozás ahol éppen várnánk...

A mellékelt ábrán az 1999. augusztus 11-i, Magyarországról is megtapasztalható napfogyatkozás útvonala látható. De ennek a napfogyatkozásnak 18 évenkénti több tucat előzménye is volt. Az ábrán láthatóak ennek a Saros ciklusnak a legutóbbi előzményei, az 1891-es, 1909-es, 1927-es, 1945-ös, 1963-as is, ahogy a jövőbeni 2053-as útvonala is, mely Anglia-Balaton-Törökország útvonal helyett immár az Észak-Afrika Földközi-tengeri partvidékét érinti majd, Gibrealtártól Kairóig.saros145.gif

Az ábrán látható, hogy 54 évente szinte imegismétli magát a napfogyatkozás (ahogy az1945-ös, 1999-es és a 2053-as években is), „csak” a sávok tolódnak el a föld felszínén. És ez az 54 éves ismétlődés hozható kapcsolatba az 54+54=108 számjeggyel.

A SAROS ciklus további bemutatására Fred Espenak írásait, számításait (http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsaros/SEsaros.html), valamint Kaposvári Zoltánnak ezen tanulmányra alapuló (http://saros139.csillagaszat.hu/eclipse/saros.htm) magyarnyelvű dolgozatát veszem alapul. Az egyszerűség kedvéért most Kaposváritól idéznék:

A fogyatkozások periódikusságát és visszatérését a szárosz nevű ciklus szabályozza, melynek hossza megközelítőleg 6.585,3 napig tart (18 év 11 nap 8 óra). Már a káldeusok is ismerték, mint olyan periódust, melyet követően két holdfogyatkozás megismételni látszik önmagát, de természetesen ez a ciklus a napfogyatkozásokra is alkamazható.

A szárosz a Hold három keringési periódusa közötti természetes harmónia eredménye:

Szinodikus hónap (újholdtól újholdig)

29,53059 nap= 29d 12h 44m

Drakonikus hónap (csomótól csomóig)

27,21222 nap= 27d 05h 06m

Anomalisztikus hónap (földközelségtől földközelségig)

27,55455 nap= 27d 13h 19m

Egy szárosz hossza megegyezik 223 szinodikus hónap hosszával. Azonban 242 drakonikus hónap illetve 239 anomalisztikus hónap is hasonló hosszúságú (pár óra eltéréssel)!

Mivel azonban a szárosz-ciklus hossza nem egésznapok hosszával fejezhető ki, legnagyobb hátránya, hogy az egymást követő fogyatkozásai a földgolyó más-más pontjairól láthatóak. A napfogyatkozások szempontjából ez azt jelenti, hogy az egymást követő fogyatkozások útvonalai majdnem 120°-kal nyugatabbra tolódnak. Így a szárosz-sorozat csak minden harmadik alkalommal tér vissza ugyanarra a földrajzi térségre (ez 54 éves és 34 napos periódust jelent, amit exeligmosznak is neveznek).

A szárosz-ciklus nem tarthat a végtelenségig. Ennek oka az, hogy a háromféle holdhónap - még ha csak pár órával is, de - eltér egymástól. Egy sorozat hossza 1226 évtől 1550 évig terjedhet, melynek során 69-87 fogyatkozást ad, ebből 40-60 fogyatkozás centrális (azaz teljes vagy gyűrűs).

Mivel évente 2-5 napfogyatkozás lehet egy évben, megközelítőleg negyven különböző szárosz-ciklus zajlik egy adott időpillanatban. Vegyük például a 2000 és 2020 közötti időszakot. Ekkor 42 szárosz-ciklus...

Azaz, egy–egy  Saros ciklus nem örök életű, átlagban csak kb 1300-1500 évig érvényes. Egy adott időszakban kb 40-42 ciklus fejti ki a hatását. Továbbá ugyanazon Saros ciklus ez idő alatt eltérő (kb 70-80) Nap- és Holdfogyatkozást idéz elő. (pl 1300 év alatt 1300/18=72-szer ismétlődik meg a fogyatkozás). Ennek megoszlása is érdekes, melyet Gesztesi Albert: Amit a szárosz-ciklusról tudni kell írásában fejt ki:

Egy ilyen 18 év és 11 napos ciklusban, amely később a szárosz nevet kapta, áltag 70 fogyatkozás van, amiből 41 a nap-, és 29 a holdfogyatkozás

 

Saros ciklus és az Iliász

A 108-as szám (másik nagyon elfogadott megosztása) 72+36, azaz „egész+fél”, ami a nagyfokú hasonlóságot mutat az Iliászban szereplő 28+14, görög és trójai népcsoportok számosságával.

A Saros ciklussal kapcsolatban előforduló számok és az Iliász idevágó sorainak számjegyei érdekes kapcsolatot mutatnak. Fontos kihangsúlyozni, hogy minden Saros ciklus egyedi: a ciklus élettartalmában, a 18 évenkénti Nap és Holdfogyatkozásaiban és ezek megoszlásában is. Ezért kénytelenek vagyunk átlagolni és ezen átlag számjegyeket viszonyítani az Iliász soraihoz:

42 népcsoport:

28 görög + 14 trójai

- Évenként zajló saros ciklusok száma. (Például 2000 és 2020 között 42 szárosz van érvényben)

- áltag 70 fogyatkozás van, amiből 41 a nap-, és 29 a holdfogyatkozás.

1186 görög bárka

Az áltag 70 fogyatkozás megoszlásának szorzata:

41x29=1189, meglepően hasonló számadattal.

28+14 akháj és trójai népcsoportok száma

Az „Egész + fél”:

72+36=108

108, mint a tejes idő, a komplet univerzum, a teljes idő, a halhatatlanság mértéke, mely Agamemnon ajánlatában (Iliász), mind a 108 kérő legyőzésében is (Odüsszeia) kétszeresen is megnyilvánul.

A Saros név (a „3600”-as számjegy) „Univerzum” jelentése.

A táblázatban szerepel a 41x29=1189-es matematikai formula. Ez nem is olyan szokatlan, hiszen erre a logikára épül a phaisztoszi korong szupernaptár működése is (http://www.naput.hupont.hu/54 ). Mégis, jogos lehet az az észrevétel, hogy az 1189-es szorzat nem egyezik meg a 1186 bárkából álló görög hajóhad számadatával.

Fontos újra kihangsúlyozni, hogy itt csillagászati átlag adatokról van szó, és ezért is lehet eltérés. Érdemes azért más okokat is összegyűjteni az eltérés tisztázására: -Talán elszámolta magát Homérosz, ahogy Arany is vélhetően a Toldi soraiban? -Vagy a fordítás nem pontos, hiszen az egyik népszerű angol fordításból legalább 40 bárka hiányzik. -És hogy érezzük, milyen jelentős a bizonytalanság a bárkák számát illetően: a görög oldalak egymástól átvett tételes listáján (pl http://www.hellinon.net/KatalogosNHON.htm ) míg a fejrészben: Ο κατάλογος -Συνολικά αναφέρονται 29 βασίλεια και ο συνολικός τους στόλος φτάνει το 1186 πλοία. - 29 királyság és 1186 hajó szerepel, addig a listában a hajók száma már megszaporodik további kilenccel. De hogyan lehet, hogy szinte senkinek sem tűnik fel ez a többlet, ráadásul több helyen még a belső megoszlás sem egyezik a homéroszi szöveggel. De úgy látszik ez nem gond, szorgosan veszik át a különféle honlapok egymástól ezt a táblázatot - ellenőrzés nélkül...

De számunkra legyen megnyugtató, hogy a Devecseri fordításában szereplő 1186 bárka helyes fordításnak tűnik – már csak az a kérdés, hogy az eredeti „homéroszi” kéziraton is ennyi hajó szerepel?

De a legérdekesebb idézet a Saros ciklusra vonatkozóan még visszavan Gesztesitől:

A sar ugyan sumér szó, amely egyebek között világegyetemet vagy egy nevezetes számot, 3600-at jelent... A holdfogyatkozások közül jó esetben minden másodikat láthatták, a napfogyatkozásoknak pedig csak egy kis hányadát. Ma már nem tudjuk, hogy mit gondoltak ezekről a „láthatatlan” fogyatkozásokról... Minden esetre agyagtábláikra ezeket is feljegyezték, mint predikciókat, azaz jelzett, de meg nem figyelt eseményeket.

A 3 600-t, mely 60 x 60-ra bontható fel. Arra a számjegyre, mely a sumér mitológia, számrendszer, időmérés, azaz a sumér civilizáció alapja, de nem is akárhogy (Lásd: Alan Butler Szupercivilizáció)

És ennek a nyoma is megtalálható a magyar nyelvünkben, amit nem is gondolnánk:

Hámori Alfréd The Legends of the Garden of Eden and The Angels http://users.cwnet.com/millenia/eden.htm  írásában említi, hogy:

A sumér SAR szó egyik jelentése „bezár”, mely logikai kapcsolatban van a SA-„belső” és a SAG-„belül” szavakkal. De a SAR szintén a 3600-as számjeggyel is megfeleltethető, mely a 360 fokos kör, és a 360 napos sumér évkör bezárására is utal. A magyar „ZÁR” szavunk is utal erre a SAR kapcsolatra, ahogy az eZeR (1 000) számjegyünk is.

És ebben Hámorinak igaza van, hiszen az EZER szavunk logikailag zárja le az egy-tíz-száz-ezer halmozódásokat. Ezt követően már csak ismértlődéseknek ad helyett az anyanyelvünk: pl tízezer... Hámori az írásában szintén megemlíti, hogy a „hatvány” szavunk  a hatvannal (60-nal) van kapcsolatban, ami megint nem véletlen.

A Hatvány-60,  a 60 hatványa 60x60=3600, és a SAR-„ZÁR”, együttesen átvezet minket a SAROS ciklusra, sőt még azon túl is.

Az Odüsszeia elemzés záró gondolataiban fontos szerep jutott a 108 kérő, mint „idő elemek” beazonosításának. 52+24+12+20 fő, ahol a 20-as számjegy kapcsolata az idővel nagyon is meglepőnek tűnt. (http://www.naput.hupont.hu/30). De a 108 x 20=2160 év már átvezeti a az idő fogalmát a kis időmértékről a világkorszak fogalmára. Sőt egy újabb 20x10-es szorzás meg már a hindu, káli juga időszakát tárja elénk.

A SAROS ciklus névadójának, a SAR számértéke 3600, azaz 60x60. Ha egy újabb hatványra emeljük a 60-t: 60x60x60, ez már a Káli juga időszakának felét eredményezi. 2x603= 432 000 év. Ez nyakatekert ötletnek tűnhet. De nagyon is emlékeztet a sumér alapmértékegységek kapcsolatára, ahol a KUS-ból nyertek köbmértékegységet, de ennek ismertetésétől most eltekintek (Lásd Alan Butler: Szupercivilizáció). A kus mértékegység meglepő csillagászati kapcsolatáról már korábban is szó volt az írásaimban http://www.naput.hupont.hu/34. Innen már nagyon messze el lehetne kalandozni a témában, de ez már nem témája a mostani írásomnak.

Elégedjünk meg most egyenlőre azzal, hogy az Iliász újabb alap számadatáról, a görög és a trójai népcsoportok számáról és a görög hajók mennyiségéről nagy eséllyel állíthatjuk, hogy kapcsolatban lehetnek azzal a Saros csillagászati ciklussal, melynek jelentése a mi magyar nyelvünkben is meglepő módon fellelhető! 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 78
Tegnapi: 269
Heti: 78
Havi: 3 975
Össz.: 1 434 578

Látogatottság növelés
Oldal: Iliász és a Saros ciklus
Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár - © 2008 - 2024 - naput.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »