Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

“Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

2018. november 2.

Dobos Csanád

Repin: Operálás Pavlov műtőjében 1888 

(The Surgeon Evgeny Vasilyevich Pavlov in the Operating Theater (1888)) [1]

A múzeumokat járva, az egyik legizgalmasabb szellemi kaland, mikor egy festmény/műalkotás valóban megszólal számunkra. Mikor olyan összefüggésekre döbbent rá minket az adott festmény (!), melyre még a „szakemberek” sem gondoltak. Az a pillanat, amikor valóban döbbenten állunk a remekmű előtt és csak egyre tudunk gondolni – ez nemcsak egy remekmű, hanem a szó legnemesebb értelmében SZENT KÉP is a javából. Egy ilyen szellemi kalandra hívok meg most mindenkit. Fedezzük fel együtt Repin újabb remekművének rejtett szimbolikáját és üzenetét. Ehhez csak egy dolgot kell tennünk – merjünk szabadon gondolkodni! A szemünk előtt megjelenő részletekre merjünk felfigyelni, s ne csak azt akarjuk látni, amit a belénk nevelt gondolkodás miatt el is várnak tőlünk.

e.v.pavlov_by_repin.jpg

Mi a furcsa e festményen, mi alapján érezhetjük, hogy szimbolikával állunk szemben itt is? A műtőasztal hiánya! Bár a "beteg" feje és válla alatt látszik valami, de ennek mérete inkább egy dohányzó asztal hosszával egyezik meg, sem mint egy műtőasztaléval.  Súlyos csontfaragással együtt járó műtétet műtőasztal és fájdalomcsillapító nélkül szokás végrehajtani? A szenvedéstől görcsösen rázkódó pácienst a kórházi személyzet valóban képes a levegőben megtartani, míg a combcsontját a megfelelő formára vésik? Egy ilyen műtétnél, ha a beteg bemozdul, a véső pillanatok alatt mellészalad és végzetes sérülést okoz – akkor mégis miért ez a kockáztatás? Ez a festmény nem az operációról, nem a műtőszoba mindennapi munkájáról szól! E festménynek sokkal mélyebb üzenet van elrejtve, melyre az  pillanatban nem is gondolnánk!

Kezdjük rögtön a szenvedésre ítélt vizsgálatával. A betegből csak a lábai, a feje, valamint az egyik görcsös kézfeje látszik. Az emberi mikrozodiákus nyelvezetére lefordítva ezt, a HALAK- halál lábfej, a HALAK-VíZÖNTŐ-BAK lábfej-alsó lábszár-térd hármasa, a Nyilas comb, a KOS fej, és az IKREK kéz testrész látható. Ez testrészek mikrozodiákus beazonosításának fontos szerepe lesz az elemzés további részében majd, ezért már érdemes most felfigyelni rájuk. Bár alig látszik a „betegből” valami, mégis ő a legfontosabb szereplő. Ő határozza meg a kórházi személyzet pozicióját és karakterét is – természetesen a napút logika alapján.

Az operálandó láthatóan szenved, görcsbe szorulnak mind a kéz, mind a lábujjai. Tudatosan operálandót említek, s nem valódi beteget – mert a festmény üzenetének megértése után rá kell döbbenünk, itt nem gyógyítás zajlik, hanem éppen az ellentéte – természetesen mindez a tudomány nevében. Mészáros munka és borzasztó szenvedés uralja a festményt, ahol a műtétre ítélt „beteget” a NYILAS mikrozodiákus helynek megfelelő testrészénél, a combján hatalmas fájdalom éri. A combcsontját hatalmas vésővel faragják, amit kénytelen éberen, fájdalomcsillapító nélkül elszenvednie az áldozatnak! De miért nem használnak morfiumot fájdalomcsillapításra, melynek műtéti alkalmazása már a festmény keletkezését megelőző évtizedek óta elfogadott és mindennapos volt, még az elmaradottnak kikiálltott Oroszországban is? A szenvedésre ítélt „betegnek” hiába a lábát operálják, mégis a feje van becsavarva – mint egy glória. Ha a lábát műtik, akkor miért a feje van bekötve? Ha higéniai okokra gondolnánk, azt elvethetjük, hisz több kórházi alkalmazottnak is szabadon lobog a haja műtét közben. A beteg kézujjainak görcsös merevsége a keresztény művészetből szintén ismerős lehet számunkra, elég legyen csak Grünewald csodálatos oltárának Jézus ábrázolására utalni[2]. A glóriába csavart fej,  és a görcsös kéztartás már elgondolkoztató lehet számunkra – hogy rádöbbenjünk ki is lehet ez a beteg.

 mutet_kez_grunewald_repin.png

Ahogy Leonardo Utolsó vacsora falfestményén, úgy itt is 12+1-en vannak a festményen. Leonardónál 12 apostol (zodiákus jegy, hónap) 3-3-as csoportokban ül Jézus jobb, illetve bal oldalán. Repin ezen festményén, 12 fős kórházi személyzet vesz szó szerint körbe egy kifejezetten szenvedő férfit, kinek fehér gézből még glória is van a fején. Fehér és nem arany színű, de ezen ne lepődjünk meg, hisz most a kórház műtőterme szolgálja a díszletet és ehhez kell igazítani a naput logika formavilágát.  12+1 személy itt is, ahogy Leonardo festményén.  Van-e jogunk Repin ezen vásznán is bármiféle zodiákus párhuzamra gondolni, ahogy ez az Utolsó vacsorán egyértelműen igazolható? Ismerve Repin egyéb remekműveit is,  nagyon is jogunk van asztrálmitoszi logikát feltételezni e vásznán is.  A hajóvonatók a Volgán[3], Kurski húsvéti körmenet[4], Golgota[5], Micsoda szabadság[6], Az erdőben pihenő Tolsztoj [7]vagy éppen a Teraszon[8] festményeire gondolva, minden jogunk meg van erre, de ahogy ezen festményeknél, úgy itt sem olyan könnyű a teljes napút logika felismerése és pontosítása.

12 kórházi személyzet közül egy szinte azonnal beazonosítható, ez pedig az asztrológiai „HALÁLTENGELY” SZŰZ jegye/karaktere. Az a SZŰZ karakter, mely merőlegesen, a legerősebb (fájdalmas) hatást gyakorolja az „ÉLETTENGELY”  „betegre”. Ez a SZŰZ karakter maga az operáló orvos, aki vésővel veri szét a beteg comb (az emberi mikrozodiákus Nyilas jegy) részét. Igazi SZŰZ karakterhez méltóan boncolgat és aprít, azaz műt. De miért említem a beteg helyett a Élettengely kifejezést? Mert nemcsak a hagyományos 12 zodiákus elem van megszólítva, logikai rendszerbe állítva e vásznon, hanem vélhetően az aszrológiai „ÉLET-” és „HALÁLTENGELY”  is, melyet többek között az asztrológiából ismert „változó kereszt” révén lehet ismerős számunkra. Hogy mennyire erre gondolhatott Repin is, ezt a SZŰZ karakterű, a műtétet végző orvos sapkáján rikító vörös kereszt is sugallja. Vegyük már észre, hogy nem simán egy zodiákus jegy ügyködéséről van szó, hanem egy asztrológiai kereszt érvényesüléséről is.  Az asztrológia által használt három kereszt közül melyikre utalhat ezzel Repin? Természetesen arra, ahol a Szűz jegy is meg van szólitva. A változó keresztre, a Élet- és Haláltengelyből álló keresztre! Azonban ez az „Élettengely” a manicheista öt elemű rendszerben is központi szerepet játszik, hisz ez maga a SZERvező-elem (SZER-ELEM), mely a hagyományos négy elemet szervezi egy élő rendszerré. Ennek ismeretében már érdemes is rákérdezni: Ki is akkor a „beteg”? Maga a SZER-ELEM, a szerelem! 

0000000_reklam_0000_honlapra_3.png

 

Ahogy szó volt róla, a betegből csak pár testrész látható, melyeknek önálló asztrológiai jelentése is van.  A HALAK-VíZÖNTŐ-BAK jegyek hármasa a Vízöntő-paradoxon jelenlétére is utalhat, azaz nagyévi (26.000 éves) rendszerben megfogalmazott üzenet a lényeg, amit megerősít a „beteg” másik lábából egyedül látható lábfej is. Ez a magányos lábfej a HALAK mikrozodiákus jegy megfeleltetése, ami a nagyéves rendszerben a HALAK világkorszakra is egy határozott utalás. Azonban a véső mégis a NYILAS combba fúródik be. És végül a feltámadásra is utaló KOS fej, melyet a fehér gyolcs glória fon körbe. Azaz, bármilyen is elkeserítő a HALAK világkorszak, a Vízöntő-paradoxon mindenképpen kifejti hatását, ami végül meghozza a feltámadás lehetőségét is!

Jogos lehet a kérdés, hogy van-e jogunk így elkülöníteni a festmény egyes részeit? A kompozíció mértani közepét(!) a fájdalom fizikai helye határozza meg. A SZŰZ karakterű operáló doktor vésője a vászon mértani közepénél ütődik be a NYILAS combba. Ahogy a SZŰZ doktor a hatalmas kalapácsával beleveri a beteg SZER-ELEM Nyilas jegyébe a hatalmas szögre is emlékeztető vésőjét – szinte megismétlődik a kétezer évvel korábbi, a Golgota kies magaslatán véghezvitt szenvedéssorozat!  Kétezer éve a szögeket a szevedő Jézus végtagjaiba verték bele, amit azóta a HALAK világkorszak szenvedőibe is nap, mint nap belevernek – bár néhol ez orvosi vésőnek van álcázva.

Orvosok és a szenvedés? Sajnos mára az orvosok nemcsak gyógyítanak, hanem tudtuk nélkül mérgeznek is. Elég legyen csak a töménytelen mennyiségű gyógyszermérgezésre utalni, ahogy a „védőnek” nevezett oltások eltitkolt „mellékhatásaira” is, vagy a gyógyszeripar eredményes tevékenységére, minek eredményeként ma már a gyógyítás szinte tudomást sem vesz a lélek és a test, valamint a betegségek kialakulásának pszihés okairól. Helyette a gyógyszeres „kezelést” helyezi mindenek fölé, amit ha kell törvényi erővel is végrehajtat. (Lásd kötelező „védő”oltások rendszere).

 mutet_e.v.pavlov_by_repin_1.jpg

12 kórházi ápoló és 12 zodiákus jegy. Érdemes megpróbálkozni ezek beazonosításával is. A beteg SZER-ELEM már elemzett mikrozodiákus testrészei jó kiinduló támpontot nyújthatnak számunkra a kórházi személyzet zodiákus beazonosításában is. A beteg alsó lábszárát, mely a Vízöntő jegynek felel meg – vélhetően a VíZÖNTŐ karakter érinti meg. Vele szemben, a Bak jeggyel megfeleltethető térdet a BAK karakterű korházi alkalmazott tartja a kezében. Itt érdemes külön is megemlíteni a Bak jegy keleti „szakáll” holdházát is, mely e BAK karakternél elég határozottan érvényesül. A SZŰZ haláltengely SZŰZ doktoráról már szó volt, de a Haláltengely másik jegye, a HALAK jegyről még nem tettünk említést. Természetesen, a zodiákus tengely kapcsolat alapján ez csak a SZŰZ doktorral szemben lévő alak lehet, kinek a feje szinte érinti is az operáló orvos fejét. BAK-VíZÖNTŐ-HALAK (az Vízöntő-paradoxon) hármas a festmény előterében, szó szerint orrunk előtt, hogy vegyük már észre. Ez a legfontosabb üzenete a festménynek. Azonban mégsem ez a hármasság van hozzánk legközelebb. A festmény előterében a HALAK lábfej szinte a festményből kilógva tolakodik át a mi térdimenziónkba. Anamorfózis a javából! Míg Repin egyéb festményein a HALAK karakter mindig kitekint a vászonról, ránk a HALAK világkorszakban élő szemlélőkre, úgy itt e festményen maga a HALAK lábfej lóg át a festmény két dimenziós teréből, a mi tér-idő dimenziónkba.[9] Pavlov műtőjéből kilógó HALAK mikrozodiákus láb szinte már provokatív módon kiabál számunkra: Vegyél végre már észre! Ez vagyok én, a Te valós időszakod.  A HALAK világkorszak köt minket össze, téged a festmény szemlélőjét, s engem a szenvedő Szent SZER-ELEM-et! A HALAK világkorszak a Te időszakod is, ideje végre már megértened, s e szerint is élned!

Bár ezt csak a festmény előtt állva tudjuk valóban igazolni, de nem lepődnék meg, ha a másik láb torzított aránya is csak egy pozicióból tűnne arányosnak, onnan ahonnan a másik láb leginkább kilóg a festmény kétdimenziós mezejéből.

mutet_oroszlan_repin.png

Leonardó Utolsó vacsora apostolaihoz hasonlóan, e vásznon a kórházi alkalmazottak is négy darab hármas csoportba rendezhetők. E csoportokat kék négyzettel jeleztem, melyek közül egyet – a hozzánk legközelebb állókat- már be is azonosítottunk. A következő hármas csoport boncolgató, operáló orvosa egyértelműen SZŰZ karakter, valamint a hátrafordult ápolónő RÁK karaktere is pillanatok alatt megindokolható. Rák, a fény maximum időszaka, ahol a fényjárás visszájára ,fordul, ahogy az ápoló nő is a festményen. Ahogy a fény növekedés is, elérve a Rák jegyben a maximum pontját megfordul és a fénycsökkenésbe kezd bele, úgy tesz a növér is a festményen. A SZŰZ operáló és a háttal álló RÁK ápolónő között esetleg az OROSZLÁN karakter látható? A Nap égi útjának rendjét követően mindenképpen ennek kell következni. Alaposabban megnézve e férfi arcát, nem nehéz némi Oroszlán karaktert is felfedezni e arcban. Talán a falon lévő óra is az Oroszlán jegyhez kapcsolódik? A nagyévi rendszer sajátossága, hogy nincs önálló Vízöntő időszak. A hiányzó idő, 13.000 évvel később, az Oroszlán jegyben pótlódik, az Oroszlán jegy duplázódásával. Idő és az óra összetartozó szimbólumok, talán az esetleges idő duplázódást jelzi így Repin?   

Az emberi mikrozodiákusban a KOS jegyhez tartozik a fej, így a festményen vélhetően az a kórházi dolgozó viseli ezt a karaktert, aki a fejhez legközelebb áll. De ki lehet ez? A beteg karját kihúzó férfi, vagy inkább a feje mögött álló nő?  IKREK, KOS és BIKA jegyek hármasa – elsőre nem is olyan könnyű eldönteni ki melyik zodiákus jegyhez ki kapcsolódhat. Ha a fej mögött álló hölgy a KOS karakter, akkor az IKREK mikrozodiákus jegyhez kapcsolható kezet lefogó dolgozó lehet az IKREK karakter. Így, e hármasból, a kép szélénél álló csinos hölgy lehet csak a BIKA. Ez elsőre meglepő lehet, azonban ne felejtsük el, hogy a BIKA jegyben két nőnemű planeta a maghatározó: a Vénusz mely otthon, valamint a Hold, mely erőben van. A BIKA karakterű hölgy körül a víz látványosan hangsúlyosabban jelenik meg. Talán vízcsap, vízeslavor… s ez nem hiába, hisz az a HOLD uralja a vízeket a bolygónkon, mely a BIKA zodiákus jegyben erőben is van.

Már csak a NYILAS-SKORPIÓ-MÉRLEG hármas beazonosítása maradt csak vissza. A szakállas BAK alkalmazott mögött párhuzamosan fellógatott, majd onnan lelógó kábelek az Ikrek csillagképet idézik meg. E kábelt megérintő személy talán a NYILAS karakter lehet, mely ezzel a Nyilas-Ikrek kapcsolatra utal ismételten? A Nyilas karakter mögött álló asszony szeme nagyon szokatlan, mintha szimbolikai jelzés lenne ez is.  Akár egy állat szemeit látnánk, s nem egy emberét, talán a skorpió kerek pontszemét? A skorpió szemeiről ez olvasható a wikipediában:

„Nemcsak a homlokukon található összetett szemekkel látnak: látásukat a hátpajzs két szélén hat pár, a hátsó szegély közelében még egy pár egyszerű szem teszi körkörössé. Ezek részletes képalkotásra nem alkalmasak, de észlelik a fényerő egészen csekély változásait, és ezzel a mozgásokat. Szemeikkel nem csak a fény számunkra látható hullámhosszait érzékelik, hanem az ibolyántúli sugárzást is. Mivel az érzékeny szemeket a közvetlen napfény zavarhatja, vagy akár károsíthatja is, szemeik valamennyi szemcséjében olyan festékanyagot termelnek, amely erős fénybe felúszik a szem felszínére, és védi, árnyékolja a látószervet.”

https://hu.wikipedia.org/wiki/Skorpi%C3%B3k

És valami hasonlót láthatunk e asszony arcán is. Kör alakú szemek, valamint alul ezek az érdekes csíkozások, ahogy a SKORPIÓ fején is. Már csak egy karakter maradt vissza, a MÉRLEG. A kép jobb (nekünk a bal) szélén áll merev nyugalommal. Nem szándékozik előre lépni, csak áll és mérlegel. A mérleg elég egyéretlmű forma, melyet általában könnyen el lehet rejteni bármilyen festményen, ezzel is megkönnyítve a zodiákus beazonosítást, épp ezért érdemes e remekműben is keresni egy mérleg formát. Repin ezen vásznán is megtalálható a mérleg eszköz formája, de természetesen elrejtve – immár a MÉRLEG karakterű asszony feje felett! A lelógó kábelek erre a MÉRLEG formára vannak felakasztva!

mutet_skorpio_repin.png

Bár látszólag teljes az elemzés, mégis egy csomó kérdés nyitva maradt. Érdemes ezek közül párat zárásként megemlíteni, hogy érezzük, sokkal több üzenet van ebben a festményben elrejtve, mint amit eddig sikerült feltárnunk. Van-e egyéb szimbolikai jelentése a kébeleknek? Miért éppen 6-6 a férfi és női alkalmazottak aránya, miért csak a férfiak állnak csak a belső körben a „beteg körül”, s miért a nők pedig csak szélén?

 

HOZZÁSZÓLÁSBAN:

Hortolányi Anna  hát...én kép elemzésben annyira nem vagyok jó...úgyhogy inkább leírom azt, ami "szakmai" szemmel nézve nem helyénvaló. Nincs mindenkin sapka és többen könyékig feltűrkőztek. 
Szerintem túl sokan vannak a képen Van ugye az operatőr, vele szemben az asszisztens. A két lábát a műtősfiúk tartják. A fejénél elvileg az alatatórvos ül, de itt nem látszik, hogy milyen érzéstelenítést használnak. Az ágy körül áll két teljesen felesleges férfi. Műtősnő meg egy se. Vannak ugyan nők négyen is, de egy sincs olyan helyzetben, hogy az eszközöket adogathatná az operatőrnek.

Domján Zsuzsi  Az óra is érdekes. Épp csak kivehető, szerintem mi képzeljük oda... "És idő pedig nem lészen"

Kata N Csivre Ezt a műtétet valószínűleg nem élte túl a beteg. A kalapácsütés a "pulpituson" (az orvos kezében) lehet életmentő is, vagy halált osztó végítélet. Minden fehérköpeny alatt kivillan a fekete ruha.

Ildikó Ida Igaz Rengeteg ember van bent,. (talán 12 mindenféle alak, mindnek van feladata?) S eltakarják a történetet. Vagy a valóságot vagy a megteszünk embert,....???

 

Kata N Csivre A sok részlet közt elveszhet az üzenet. Érzéseim szerint ez az idő. Az egyetlen dolog, amit a művész nem tud láttatni, - az idő. Ha minden logikai manőver nélkül hirtelen a semmiből elővillan a jelenet amit a festmény ábrázol, egy pillanatra megláll a lélegzetünk is. Ez az a pillanat amit az üzenet közvetit. Ott a másodperc töredéke a megmerevedett örökre foglyul ejtett mozdulat az időben, mielőtt a sebész kéz lecsap…Az óra a falon nem mutat időt. A mindenkori dilemma örök kérdés az embernek. Élet-halál harca, az sors és a fátum láthatatlan kezei a meg nem festett óramutatók.

Gazdag Péter Medde Egy dolgot nézek egy ideje és nem hagy nyugodni. Miért megy ki az a két vezeték az ablakon? Vagyis hiányzik egy üveg? Meg ahogy egymás előtt vannak elhúzva azok a csövek, úgy nem állhatna. Valahogy térben nem jól helyezkednek el. Amúgy meg ezt látom benne: A Skorpió szimbólumát.

Németh Péter Vagy a vízöntő hullámai balról jobbra.

Bucsela Rozalia A kalapács, véső vonala és az egyenes lábfej vonala, metszik egymást.

Krisztina Katona A szakállas által tartott láb teljesen abnormális. Vagy szilánkosra van örve, vagy nem tudom, de az a kidudorodás nem lehet a térde.. hacsak nem egy törpe a műtött illető.

Domján Zsuzsi Az a lábrövidülés nem lehet utalás az időrövidülésre?            

Az egész test rövidül.

Csanád Dobos Ami viszont a vászon szélénél állva hosszabodik is. Idő és tér anomália ????.

Schnémann-Bagi Emese Bennem is megfogalmazódott, hogy a beteg test egy olyan tengelyre van feszítve, amelyik nem kompatibilis azzal, amit a körülötte állók alkotnak. Nem csak a kéz, hanem az egész test kibicsaklott. A Hamletben fogalmaz így Shakespeare: Time is out of joint. Kizökkent az idő, ó, kárhozat!

Az idézet folytatása: "Hogy én születtem helyre tolni azt." Nos ki az, aki helyre tolhatja?

Domján Zsuzsi   A csőrendszer. Mintha megismétlődne benne az egész évkör. A szűz és a skorpió jele ugyanúgy benne van. A tartó és a karikák mint a mérleg. A hátsó karika felett mintha egy levél lenne, így olyan, mint az alma. Lent a nő mellkasánál az adagoló olyan, mint a kos jele. A csík, meg a megfoghatatlansága, hogy honnan jön, hova megy, mint a vízöntő... Így kapásból ennyi tűnt fel rögtön. Ezek a csövek nagyon érdekesen futnak. Nézd meg a lejövő hátsót, ami a nő arcán megy át. Hova fut? Mintha egy adagoló lenne, na de az meg olyan, mint egy növény, ami éppen kihajt. De megy tovább a vonal, és olyan, mintha a nő csuklója alá futna vagy tekeredne rá.

Ákos Kaszás Aba Perényi Első ránézésre feltűnik, hogy a beteg nem fekhelyen hever, hanem a levegőben szinte lebeg. Két lába hangsúlyosan jelzi a halak időegységét, ami egy fehér orvosok által alkotott közegből nő ki. Szűz- Halak tengely. A felső láb térde szokatlan, túl rövid hozzá képest a lábszár. Itt a Bak jelölődik erősen. A két láb alatt egy tál, ami a vízöntőre utal.

Kapásiné Morva Orsolya Ebből továbbgondolva: 
Ha a bal lába a Halakat, a jobb pedig a Bakot hangsúlyozza, egymás mellé került a vizes és a földes elem. Vízöntő mindkettő alatt -> vízöntő paradoxon.

Csanád Dobos A festmény eredeti címe: Хирург Евгений Васильевич Павлов в операционном зале. De ki is lehet ez a Jevgenyij Vaszilievics Pavlov? Valóban létezett ez a Pavlov doktor, vagy inkább a feltételes reflexek felismeréséért később Nobel-díjat is kapott Pavlovról lehet-e szó? Talán mindkettő, hisz az operáló orvos arca meglepően hasonlít a Nobel-díjas kutatóéra, aki a festmény keletkezése időpontjában még sebészkedett. (Lásd Repin későbbi festményét a híres Pavlovról, valamint annak fotóját is)

    mutet_pavlov.png

Azonban, a Szentpétervári enciklopédia a Mariinskaya kerületi kórház doktorai között valóban jelzi a festmény címében is jelzett doktor nevét http://www.encspb.ru/object/2804015405?lc=en - tehát valóban létezett orvosról van szó.[9] Hajóvontatók a Volgán festményén a HALAK karakterű hajóvontató apostól tekint ki szenvedve ránk. A Golgota vásznáról pedig a HALAK karakterű kutya bámul bele a festmény nézők arcába.

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 122
Tegnapi: 199
Heti: 501
Havi: 3 379
Össz.: 1 440 802

Látogatottság növelés
Oldal: Repin: Operálás Pavlov műtőjében napút szerkezete
Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár - © 2008 - 2024 - naput.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »