Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

“Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

2018. július 3.

Dobos Csanád:

Lascaux-i madár és ember

laxc1.pngA lascauxi barlangfestmény madár ábrázolása hosszú évek óta nem hagy nyugodni.  

A BIKA zodiákus jegyet megídéző hatalmas bika, valamint a RÁK jegyhez köthető egyszarvú között szereplő, az IKREK csillagképpel azonos vonalvezetésű vonalember talán a legismertebb barlangfestmények közé tartoznak.

E három ábra, a BIKA-IKREK-RÁK zodiákus jeggyek egymás utáni sorozata mintha tudatos napút logikára utalna. Bár hozzávetőlegesen 20 000 éves barlangfestményekről van szó, mégis, a zodiákus értelmezés lehetősége szinte adott lenne, ha nem szerepelne az IKREK jegyű ember ábrázolás háta mögött a pálcán lévő madár, mely sehogy sem illik ebbe az égövi rendszerbe. Logikailag kilóg e hármas zodiákus jegy közül, hisz látszólag semmi keresni valója e madárnak közöttük.  Ebből viszont az következik, ha nem tudjuk e madár szerepét és helyét a napút logikával megmagyarázni, akkor a korábban vélelmezett BIKA-IKREK-RÁK kapcsolatnak feltételezésnek sincs jogalapja.

0000000_reklam_0000_honlapra_3.pngMivel a madár vonalvezetése nagyban igazodik az ember alakjához, ezért vélhetően ugyanazon időszakban és ugyanazon kéz által lett a falra festve. Azaz logikailag szervesen összetartozik az ember karakterrel. Esetleg a korai barlangfeltárók gyermeteg csínytevésének az áldozatai vagyunk e madár és ember formával? Hisz nem először történne ilyen a feltárt barlangrajzokkal. Bár az egyszerű vonalvezetése alapján gondolhatnánk erre is, mégis, az IKREK csillagképet megidéző ember formája és elhelyezése arra utal, hogy egy olyan logika alapján került oda, mely 15.000 évvel később, a minószi, majd a Mihtrász kultusz szimbólikájában is szintén fellelhető! Éppen ezért a kérdés továbbra is fenn áll: Mi lehet a szerepe e leegyszerűsített vonalvezetésnek, valamint a pálcán lévő madárnak?

Meglepő módon a választ erre, az elmúlt napokban, a 9 éves lányomtól kaptam meg. Ahogy, Molnár V. József szokta mondani, a gyermekeket az Isten valóban a tenyerén hordozza és talán pont ezért sokkal tisztábban, őszintébben látnak, mint mi felnőttek, de csak akkor, ha engedjük őket látni és beszélni is – és én hagyom őket.

 laxc2.png

 

Az internetes is elérhető, pár perces lascaux-i virtuális kirándulás közben[1] néhány, Pap Gábortól hallott gondolatot[2] említettem meg a lányaimnak.  Amint, e falfestmény elé érve, az IKREK alakú pálcikaember, valamint a Bika-Ikrek-Rák jegy kapcsolata, és ezek veszélyeinek ábrázolásárát idéztem, a lányaim azonnal egy meglepő kérdéssel reagáltak:

-           “Jé, tényleg. De minek van itt ez a hosszúlábú gólya?”

Lányaim ugyanazt a kérdést fogalmazták meg, amit én is magamban hosszú évek óta, de ellentétben velem ők a kérdésükben már meg is fogalmazták a választ. A “hosszúlábú gólyát”nevén nevezve, mely a RÁK jegy keleti holdháza, ami ráadásul a “gólya hozza a csecsemő” kifejezésben is megnyilvánul!

A barlangfestmény ezen részén a RÁK jegy valójában kétszeresen jelenik meg. Egyszer sötét formában, az altest nélküli egyszarvúként, mely képtelen a család, anyaság funkcióját ellátni, hisz az emlőket tartalmazó alteste hiányzik hozzá. Továbbá, a Rák megjelenik világos formában is, e hosszúlábú gólya alakjában! Jogos lehet a felháborodott kérdés, miszerint, hogy lehetne gólya ez a madár, hisz nincs is miért nincs is hosszú csőre a madárnak? Talán mert a lényeg ekkor még nem a hosszú csőre volt, hanem a mélybe, a fényszegény időszakba, a sötétségbe lenyúló, a sötét, lápban is biztonságot találó lába volt a fontosabb. Azért nézzünk rá mégegyszer a madár csőrére, mit látunk a csőr helyén? Semmit! Nincs befejezve, üresen van hagyva a helye. Tőlünk függ, hogy milyen csőrt látunk oda! Hosszú hegyeset, amilyen a gólyának van, vagy inkább rövid csőrt, ami viszont egy másik világkorszakot is megidézhet – aminek szintén szerepe van!

 

E tiszta gyermeki lélek felismerére felismerése már pillanatok alatt egy kérdés lavinát indított be.  

A Bika és az Egyszarvú (RÁK) haladási iránya miért ellentétes az IKREK emberével? Talán az IKREK tulajdonság képviselője és tulajdonság hordozója kényszeríti majd ki, hogy ne csak az évszakok ritmusában éljük a magunk mindennapi életét, hanem az ellentétes, a Nagyév szerinti, precessziós égi menetrend szerint is? Hiszen e zodiákus állatok a testtartásuk alapján a BIKA jegyből tartanak a Rák irányába, azaz a kisévi, a 365 napos évi menetrend szerint haladnak. Ezzel szemben az IKREK ember karakter a BIKA felé halad, azaz a haladási iránya a Nap 26 000 éves menetirányát idézi meg.

Aztán ott vannak a további kérdések is: Miért meredezik az IKREK ember nemi szerve bevetésre készen? Mert ez egyértelműen ki lett emelve, és e jelzésnek igen is fontos szerepe van! Talán azért, mert amit a Bika már nem képes megtenni a beSZŰZesedett (hatalmas spiralis körré vált) nemi szervével, azt az IKREK képviselőjének kell átvállalnia a sajátjával? Az élet tovább viteléről van szó, (és nem a sexuális aktus öncélú élvezetéről!).

lasc_3.png

A legfontosabb, a számomra a legizgalmasabb kérdés azonban még mindig vissza van: Van-e jogunk logikai párhuzamot felfedezni a lascauxi IKREK-BIKA kapcsolat, a minószi bikaugrás festmény, valamint a Mithrász kultusz bikaküzdelme között? Három látszólag teljesen különböző, évezredekre egymásstól létező kultúra között lehet-e valami féle spirituális kapcsolat, még akkor is, ha 15-20.000 év választja is el őket egymástól? Bármilyen hihetetlen, nagyon is lehet!

 lascaux_madar_ember_2.png

 

Nézzük meg jobban a részleteket: A BIKA és az IKREK ember között harci helyzet alakult ki. A Bika támadóan lefeszíti a fejét és kész a támadásra. És az ember mit csinál? Kinyitja a lelkiségét (karjait) és várja a Bika támadását, ahogy a matador is az arénában, várja a BIKA végső támadását – szúrásra készen!

Karddal vagy éppen a nemi szervével. Lényeg, hogy szúrásra készen várja a Bikát, hogy annak szakrális és jelképes halálával élet támadjon.  Megújuló élet sarjadjon, az élet kiindulását jelentő emberi spermából ugyanúgy, ahogy a Mithász Napisten által feláldozott bika véréből átváltozott búzamagból is majd hosszú évezeredek múlva!

Ahogy Mithrász Napistennek, vagy a minószi bikaugró legényeknek, úgy az Ikrek embernek is vállalni kell ezt a feladatot, ami akár az életébe is kerülhet. De a szabad akarat számára itt is jelen van, hisz a Bika támadását kitárt lelkiséggel várása, az IKREK lelkiségű ember saját döntése.

lac_4.pngNézzük meg jobban az IKREK formájú alak fejét! Ez emberfej? Egyértelműen nem az! Ez inkább egy nyúl (vagy talán egy BAK kecske) feje! Ez nem elrajzolás, hanem tudatos állatfej ábrázolás! A Nyúlé, a tömegesen szaporodó állaté, mely a SZŰZ jegy keleti megfelelője! (Ha a hosszú füleket inkább szarvnak tekintjük, akkor a kecskéé, mely az élet utolsó hajtását is szétrágja, elpusztítja, még ha nincs is rá szüksége.) Bármelyik is lehet, de egyik sem jó jel számunkra. Merre is néz ez az állatfej? Ellentétes irányba. Azaz, az állatfej szellemiség szó szerint 180 fokos ellentétben áll az IKREK lelkiséggel. Ugyanúgy ellentétes, ahogy a nyúl fej irányultsága is az IKREK emberalak testtéhez (lábfejekéhez) képest! Mennyire egyszerű rajz, és mégis mennyi információ rejlik benne! Ez az elSZŰZesedő, elnyúlasodó szellemiség (mert szellemiségről van szó a javából, hisz a nyakvonal feletti rész nyúl forma!) valóban tökéletesen ellentétes az IKREK lelkiséggel! Mindez annak megfelelően, ahogy az IKREK és a SZŰZ jegyet is magába foglaló asztrológiai Élet- és Haláltengely is merőleges egymásra.

Az elSZŰZesedés veszélye nagyon is élő probléma. A „singli” „langyos” „él a mának, vásárolt és attól légy boldog” hamis életimádat, vagy éppen az ész nélküli gyerekszaporulat, ahol valójában nem is az utódokról gondoskodás számít, hanem csak a gyerekek nemzése – már ma is egyre nagyobb probléma az egyes társadalmi rétegeknél, népesség csoportoknál. A társadalom jelentős része e SZŰZesség, nyúlasság két, csak látszólag ellentétes pólusa felé tolódik el.

Ahogy a Bika nemi szerve is beSZŰZiesedett már, és ahogy a RÁK jegyű egyszarvú is szintén besötétült és az utódok gondozásához, táplálásához szükséges emlők elvesztésével szintén SZŰZiesedett már - úgy az IKREK karakter is veszélyeztetve van! És úgy tűnik, hogy ez a SZŰZiesedés már egyre inkább globális problémává növekszik, ami az emberiség végét is jelentheti. Épp ezért, ha a SZŰZiesedés nem is akadályozható meg, akkor a SZŰZet kell gyermek fogantatásra és utód gondozásra rávenni! És ez egy olyan szükséges varázslat, mely mögé már megéri már vallásokat alapítani a különböző világkorszakokban - ahogy ennek szükségessége már 20 000 évvel ezelőtt megfogalmazódott.

 

KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK:

A minószi (krétai) falfestmények motívumainak továbbélése a párthus/hun/Magyar művészetben http://www.naput.hupont.hu/42   

Mithrász – Bika – Köpönyeg,a Mithrász ábrázolás képírásának értelmezése  http://www.naput.hupont.hu/74 

A Fantom idő és a spanyol bikaviadal     http://www.naput.hupont.hu/78   [2] Pap Gábor: Kezdet vagy menekítés előadás. A BIKA el-SZŰZiesedett, bekörkörösődött nemiszervére és az emlő hiányával, az tehát utód etetésre alkalmatlan egyszarvú sötét alakja.

 

HOZZÁSZÓLÁSOK:

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 131
Tegnapi: 199
Heti: 510
Havi: 3 388
Össz.: 1 440 811

Látogatottság növelés
Oldal: Lascaux-I madár és ember
Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár - © 2008 - 2024 - naput.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »