Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

“Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

2016. augusztus 21.

 

Dobos Csanád

Nyílt levél az önmagát előszeretettel „közszereplő, írónak” tituláló manipulátornak,

a „parlamenti ötvöstárgy” monológja témájában.

 

Kozsdi Tamás közszereplő, író 2016. augusztusában a csúsztatásokkal telitűzdelt több, mint egy órás videó monológjában[1] a magyar Szent Koronát szabadkőműves hamisítványnak, „parlamenti ötvöstárgynak” minősíti. Olcsó népszerűség hajhászás és vélhetően más csoport érdekeknek megfelelően, a többségében jó szándékú hallgatóságát tudatosan félrevezeti , kihasználva a mélyebb ismereteik hiányát a Szent Korona kutatás történetéről és eredményeiről. E szégyenteljes videójához vélhetően Pap Gábor Angyali korona, szent csillag könyvét veszi alapul (természetesen forrás megjelölés nélkül) és az abban olvasott mondatokat, tényeket forgatja ki és használja fel a magyarságtudat rombolása érdekében. Mivel ezzel a videójával a legfontosabb szakrális magyar jelképet és a magyarságtudatot alázza meg újra, valamint a jó szándékú hallgatóságát is félrevezeti – ezért tartottam szükségesnek egy Nyílt levélben feltárni a csúsztatásainak legfontosabb elemeit.

 

NYILT LEVÉL:

Egyáltalán nem tisztelt Kozsdi („közszereplő, író”) Tamás!

Bár sosem tartozott a kedves előadóim közé, mégis az állandó szereplési vágyának köszönhetően évek óta részese lehettem a rendszeres „közre”erőltetett szereplésének. Az Ön által előszeretettel igénybe vett kamera és megosztó csatorna révén láthattam, ahogy évekkel ezelőtt még a „hitelesnek minősített” Szent Korona előtt térdre borulását és hallhattam a Szent Korona szakrális tulajdonságáról az áradozását. Aztán annak is elszenvedője lehettem, ahogy a semmiből hirtelen Avisura szakértővé, majd (jelentős saját gondolat hiányában) ezek ellenzőjévé vált. Azaz a menetrendszerinti köpönyeg forgatásának és annak, ahogy a korábbi rajongásai hogyan csaptak át gyűlöletté mindkét témába.

Őszintén bevallva sosem tudtam egyetlen egy előadását sem végighallgatni, mert felháborítónak találtam minden alkalommal, hogy mások gondolatait a forrás megjelölése nélkül rendszeresen saját gondolatként tolmácsolta a hallgatósága felé, ahogy ez egy igazi celeb „közszereplőtől” el is várható. De nem foglalkoztam túlzottan Önnel – egészen mostanáig, míg meg nem jelent az újabb agymenése, melyben nem kevesebbet állit, mint, hogy a magyar Szent Korona nem más, mint egy szabadkőműves „parlamenti ötvöstárgy”. Ehhez gátlás nélkül, mondatról mondatra megvezeti a hallgatóságát, hamis állításokkal tűzdeli tele az előadását és elhallgat Ön által nagyon is ismert tényeket.

Itt nem arról van csak szó, hogy e előadásával több száz jóhiszemű embert tudatosan megvezetett, kihasználva, hogy a többségüknek egyáltalán nincs megfelelő mélységű ismerete a Szent Korona kutatással kapcsolatban, hanem, hogy ezzel a szabadkőművesség és a SOROS liberális eszme céljainak megfelelően a magyarságtudatot és ennek egyik legfontosabb szakrális jelképét alázta meg a legkisebb gátlás nélkül.

Ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Ezért is tartottam fontosnak, több felháborodott társaimmal együtt, a monológjának legfontosabb részeit kiemelve igazolni, hogy Önt nem a jó szándék, hanem a tudatos manipulálásból származó népszerűség hajhászás (és talán némi anyagi előny) vezette e video létrehozásakor.

Ennyi bevezető után jöjjön az elhangzott mondatainak sorozatos cáfolata:

15.27. perc
"II Rákóczi Ferenc 1704…. Még mindig ugyanazt a koronát látjuk, ahogy Rákóczi zászlaján is. Hogy van ez, hogy 1000-től 1700-ig a Rákócziak, a Hunyadiak és az árpád-házi királyaink következetesen, mindenkor csak ezt a (nyitott liliomos) koronát ábrázolták?"
Én nem tartom magam Koronaszakértőnek, mint Ön. Mégis, hogy lehet, hogy Ön nem tud II. Mátyás tallérjáról, melyen az uralkodót a Szent Koronával a fején ábrázolták? Hogy lehet, hogy nem ismeri a legfontosabb krónikánk, a Képes Krónika képanyagát melyben több tucat királyunkat ábrázolnak –nem liliomos koronával?

Ezek olyan kérdések, melyet más hozzászóló is megkérdezte már Öntől a facebook oldalán és melyet Ön még válaszra sem méltatott.

Negyedóra alatt elég sok mondatot állított és elég sok (Ön által is jól ismert) tényt hallgatott el – ezért érdemes már most, az eddig elhangzottak pontosításra kérni. Ehhez vegyük alapul az első negyedóra legteátrálisabb kérdését:

„Hogy van ez, hogy 1000-től 1700-ig a Rákócziak, a Hunyadiak és az árpád-házi királyaink következetesen, mindenkor csak ezt a (nyitott liliomos koronát ábrázolták)?”

Az Ön által akkor feltett kérdés azt sugallja, hogy nem létezett II. Rákóczi Ferencig a mai Szent Korona, hanem helyette egy nyitott liliomos korona volt a valódi. Már itt megvezeti a hallgatóságát!

Ha már száz évvel korábbról is van Szent Koronával ábrázolt uralkodónk II. Mátyás személyében, akkor Ön szerint továbbra is tartható ez a kijelentése? 

14067692_1241549449212773_370965388418507304_n.jpg

De tovább megyek. Nem kell Szent Korona kutatóvá válni, hogy ismerjük a Fugger bankárcsalád Szent Korona rajzát a 15. századból. Ön miért nem tud róla? Azaz pontosítók, hisz tud róla, de miért csak jóval később tesz említést erről, de ekkor már a szabadkőműves érdekeknek megfelelő hamis elméletének igazolása céljából. Azaz már ekkor itt és ezzel is manipulálja a hallgatóságát!

Pillanatok alatt két Szent Korona ábrázolás, melyet elhallgatott a hallgatósága előtt!

a_magyar_korona_a_muncheni_fugger-kronikaban_a_16._szazadbol.jpg

Joggal hivatkozhatott volna már itt ezekre az ábrázolásokra, de nem tette! Miért hagyta a megtévesztett olvasóit, hallgatóit abban a hitben, hogy nem is létezett ekkortájt még a Szent Korona? Akkor mennyiben is helyes a provokatív indító kérdése, és milyen célt is szolgál?

Még ha el is fogadnám tudatlanságom miatt az előadásának első 20 percét, joggal vetődne fel egy kérdés bennem. Hivatkozik mindenfajta érem- és kódexábrázolásokra hosszú perceken keresztül. Mégis, miért nem utal arra a Képes Krónikára, ahol több tucat nagyon jó minőségű miniatúrán bőségesen találni koronás, Turul-házi királyt, ráadásul nyitott koronával? Talán azért nem, mert nem liliomos koronával ábrázolják a királyainkat, sőt a korona ábrázolások sem azonosak? Talán ezért, mert a Képes Krónika festője a koronát 3, 4, és 5 ággal ábrázolja? Tehát azért nem kíván e legismertebb és legfontosabb krónikánk képanyagáról beszélni, mert egyáltalán nincs összhang ugyanazon koronaábrázolásban ugyanazon mester, ugyanazon remekművében sem – azaz egyértelműen jelzi: Szent Koronát tilos volt fotóként ábrázolni a középkorban!

Ön pontosan tudja ezt, de mégis elhallgatja a hallgatósága előtt e tényt. Helyette mindezt a Szent Korona hiányával magyarázza. De miért? Kinek, mely titkos szervezet, esetleg páholy érdekében cselekszik így?

Tehát a Képes Krónika mesteri fokon alkotó miniatúrafestője tudatosan nem festi le ugyanolyan módon ugyanazt koronát! Ennek szimbolikai szerepe is van. Javaslom a Képes Krónika és Németh Zsolt könyvét valamint előadását megtekintésre. Ha megtette, várom ezzel kapcsolatban is a korrigáló észrevételeit.

https://www.youtube.com/watch?v=hwrLUdmmeW4

De ne ragadjunk le ilyen apróságoknál. Ön az előadását két forrásra hivatkozva indítja, melyek alapján Ön hamisnak vélelmezi a Szent Koronát. Ez a két forrás alapozza meg az Ön „kutatását”. Ezeknek tehát olyan horderejű bizonyítéknak kéne lenniük, melyek alapján tényleg fel lehetne építeni rájuk egy merőben eltérő elméletet. De vélhetően nem azok! Vélhetően nem többek, egy egyszerű, bizonyítás és részletes igazolás nélküli üres állításnál. Ismerve Önt, ha tényleg lenne mögöttük valós és felhasználható bizonyítékok lennének, akkor Ön időt és fénymásolatok mutogatását nem sajnálva felhasználta volna a monológjában. De a konkrétumok helyett Ön csak azt hajtogatja a monológjában, hogy azt „állítják ezek a források, hogy hamis a Szent Korona”. Papagáj módjára ismétli ezt a mondatát, de egyetlen egy érvet sem említ, mi alapján is mondják ezt az Ön fontos forrásai! Ez több, mint árulkodó jel számomra!

Hallgatva a monológját egyre inkább az volt az érzésem, hogy az Ön Korona kutatói munkája nagyjából kimerült Pap Gábor: Angyali korona, szent csillag könyvének elolvasásából! Ön nem mást tesz, mint e könyvben szereplő különféle elméleteket (azok szakértői cáfolata nélkül) beemeli a monológjába, csak hogy igazolja – az Ön által előszeretettel megnevezett „parlamenti ötvöstárgy” szabadkőműves eredetét. És ehhez miden morálisan elítélhető eszközt felhasznál.

reklam.png

Itt kénytelen vagyok megtörni átmenetileg az Ön logikai eszmefuttatásának a menetét és a monológjának vége felé kimondott mondatra reagálni. Ön célja elhitetni a megvezetett hallgatóságával, hogy a Szent Korona egy szabadkőműves hamisítvány! E szabadkőműves érdekeknek megfelelően, nem tesz más, mint Pap Gábor könyvének, a „Fejezetek a Szent Korona és a Korona kutatás történetéből” részéből, a (29-50.oldal) kihalássza az Önnek megfelelő részeket (természetesen félremagyarázva azokat) és elhallgatva, mind a forrást, mind Pap Gábor professzor hozzá fűzött gondolatait. Ez a helyes kutatói viselkedés? Ön előszeretettel alkalmazza ezt a jelzőt is Önmagára, de mégsem ennek megfelelően viselkedik!

A monológjának második felében a kutatói munkássága nagy sikerének nevezi a Lackner Kristóf, Sopron város főbírájának, az 1615-ös metszetének a megtalálását. Ez valóban nehéz lehetett önnek. Ehhez csak Pap Gábor könyvének a 39. oldalára kellett tekintenie, amit vélhetően meg is tett! Ránézett és el is olvasta Pap Gábor idevágó sorait[2] – és erről továbbra is hallgat! Miért nem meri vállalni a legfontosabb forrását? Talán azért, mert e forrás egyben tartalmazza a hazug álltásának cáfolatát is?  Talán mert egy könyv felületes elolvasása alapján nem nevezhetné Önmagát Korona kutatónak? Talán mert be kéne válni a megvezetett hallgatósága előtt, hogy Ön egy csaló, ki mások tollával ékeskedik?

Az Ön előadásában szinte semmi új gondolat nincsen. Mindent átemel másoktól, de hallgat erről. Még e szabadkőműves célt szolgáló állítás sem öntől származik. Vélhetően valamelyik páholy kérte fel erre Önt és adta az Ön kezébe a felhasználható forrást – Pap Gábor könyvét. Tehát a szabadkőműves korona hazug elmélet sem az Ön eredeti ötlete, ezt is átvette Pap Gábor könyvében látott Lackner Kristóf metszetétől. Ön nem képes semmi Önálló gondolatra, csak mások észrevételeit tudja kisajátítani és sajátként tolmácsolni. Ezek kemény mondatok, de a továbbiakban ezt is igazolom!

De térjünk vissza az Ön megtévesztő és manipulatív monológjának időrendjéhez.

A 23. percnél Révay Péter koronaőrhöz ér, akit Ön nemes egyszerűséggel így minősít le: „azt gondolom, hogy ezzel a forrással óvatosan kell bánni”.  Ön azt az embert alázza meg, aki pontosan ismerte és többször is megszemlélte a Szent Koronát a koronaőri tevékenysége révén! Ön Révay Péter koronaőr szavait és korona ábrázolását kétségbe vonja, sőt több helyen meg sem említi a nevét, ahol viszont szükséges lenne- azaz csúsztat, de kinek az érdekében? Talán valamilyen páholy utasította erre?

Érthetetlen számomra mindez, hogy milyen alapon meri ezt tenni, hiszen később, a Lakcner metszetnél, amit Pap Gábor egyértelműen és joggal „a Szent Korona lecserélésére irányuló sikertelen akciót sejtető” ábrának tekint, már előszeretettel hivatkozik Révay Péterre. Ráadásul, hogy meri szabadkőműves kapcsolattal megvádolni őt és a koronaőr társát, csak azért mert fizikailag ők felügyelték a Szent Korona valódiságát? Az ő személyük a kulcs a korona eredetiségére és arra, hogy ne cserélhessék le egy szabadkőműves hamisítványra az eredeti Szent Koronát!

Ön a Szent Korona hamisságát az fotószerű ábrázolás hiányával igazolja. Ezt súlykolja a hallgatóságába közel egy órán keresztül. Pedig tudja jól, hogy, a Szent Korona hitelességének legfontosabb feltétele volt, hogy ne készüljön róla hiteles másolat! Amíg nincs másolati minta (akár rajz, metszet), addig nem készülhet róla a koronaőrök tudta nélkül az igazira hasonló másolat! Ez volt az eredetiség egyetlen garanciája – és ezt Ön is pontosan tudja, mégis elhallgatta a hallgatósága előtt! És Révay ezért nem rajzolta le a Szent Koronát úgy, ahogy ma ismerjük!

Ön kétszeresen is torzít, Ön szerintem, nem is azért támadja Révayt mert nem teljesen olyan a rajza, mint a Szent Korona, hanem mert nem az Ön által közel fél óráig a hallgatóságba sugallt nyitott, drágaköves koronát rajzolta le?

Amíg eddig eljutottam, egy analógia jutott az eszembe az Ön kutatói „munkásságáról”:

Mára közhellyé vált a : “Vissza a természethez!” felkiáltás. Gondolom, ismerős Önnek is. Rousseau ezzel a mondatával vált halhatatlanná. De tudja-e, hogy is született ez a híres mondata?
Rousseau évekig csak azt ismételgette, amit a többi enciklopédista is kifejtett, aztán kapott egy tippet. Mondjon mást, mert különben nem fognak felfigyelni rá. Mondja az ellentétét annak, amit eddig is mondott és olyat állítson, mely figyelemfelkeltő – még ha nem is gondolja úgy. És Rousseau szót fogadott, és mára már tananyaggá vált… Van egy érzésem, hogy az Ön egója is erre törekszik, amiért mindenre képes, még a csillagokat is leszedni az égről.

De vizsgáljuk tovább közösen az Ön monológját:

A Jézus Krisztus körüli apostolképek hiányosságáról és az ősegyházról beszél. Ez elég zavaros. Ön szerint, mert nincs meg a tizenkettesség, nincs meg a szakralitás sem. Igen, egyfajta logikai rend alapján, de van más rend is. Ennek okaira Pap Gábor bőven kitér a könyvében több helyen. Javaslom a 56. oldaltól, az Atyai és fiú szerepkör kis fejezet elvolvasását még egyszer. Talán ez segít megérteni a „nadrágos” Jézus téveszméjét is. De erről majd később, hisz ide majd csak hosszú percek múlva érkezik csak el ide. 

Miért csak 8 és miért nem 12 apostol van a Szent Koronán? E 8 apostol 4-4-es bontásban szerepel. A felső 4 apostol, ki, a Felső Pantokrátor ábrázoláshoz közel helyezkednek el, azok, akik személyesen is láthatták, megtapasztalhatták az Atyaúristen valóságát. Az Atyát, és nem az Ön szerint „nadrágosnak” minősített Jézust! Ez hatalmas különbség. Ez a jelenet központi része az Evangéliumnak, melyet Jézus színeváltozásaként ismerhetik azok, akik fogtak már kezükbe evangéliumot. Ehhez nem kell „kutatónak” lenni, csak minimálisan elvárható dolgot kell tenni, mielőtt Jézusról és az Apostolokról „KÖZIRUNK” valamit, előtte nem árt elolvasni az evangélium idevágó sorait! De ez csak 3 apostol a négyből, kik a Táborhegyen szembesültek az Atyaisten közelségével. De a negyedikkel, Pállal is ez történt a damaszkuszi úton.

Kedves vakolósnak tűnő Tamás „közszereplő, író”, Ön állítólag kiváló kutatója e témának, akkor hogy lehet az, hogy nem tud ilyen részleteket? Ön vélhetően elég alaposan körbejárta a témát és nemcsak Szántai Lajos előadásainak, valamint Pap Gábor idevágó könyvének kiforgatásából nyerte a tudását, hanem kicsit körbejárta a témát művészettörténetileg is. Ha nem az se baj, hisz Pap Gábor egyes előadásaiban hivatkozik a magyar származású Dürer alkotására is, ahol e négyes véletlenül pont együtt szerepel. Dürer festményén miért nincs jelen a másik 8 apostol? (Azt már halkan kérdezem, hogy az Ön vélhető páholytestvérinek miért volt érdeke Dürernél is hamisítani az eredeti festmény megnevezését? De ennek a megválaszolását már önre bízom.) Másik négy apostolkép szerepéről Pap Gábor a könyvének 60. oldalától fogalmaz meg gondolatokat az Emeletek és párosok a keresztpánton fejezetben. Gondolom, ezt már nem olvasta a kutatói elfoglaltsága miatt, vagy talán azért mert ezt a részt nem tudta egyébként sem felhasználni az szabadkőműves érdekeket szolgáló elméletéhez.

Épp ezért röviden tájékoztatnám ennek lényegéről Önt és Ön által a félrevezetett hallgatóságát is. A másik 4 apostol közül kettő, András és Fülöp a két „szkíta térítő apostol”, kiknek egy szkíta koronán igen is ott a helye. A másik kettő apostol pedig azokra az emberi gyengeségekre utal, mellyel nagyon is számolnunk kell. Egyiket közülük éppen Tamás személyesíti meg a hitetlenségével, a másikat pedig a (bőrtelen) Bertalan, ki Jézus csodatételei hírére, csak ennyit kérdez vissza: „Jöhet valami jó Galileából?”- és ez a nagyobb bűn!

0000000_reklam_0000_honlapra_3.pngBár az Ön neve Tamás (a „közszereplő, író”), mégsem csak az mondja hitetlenül, hogy „hiszem, ha látom”, mivel ezeket a tényeket pontosan ismeri, sőt vallotta is pár évvel korábban! Nagyobb gond van Önnél kedves „közszereplő, iró” Tamás, mely messze túlszárnyalja a szemita hagyományokon nevelkedett Bertalan reagálását is. Ön lényegében cinikusan leminősíti a Szent Koronát, szabadkőműves „parlament ötvöstárgy” hamisítványnak minősíti azt – a betanult szemita és illuminátus módszerek alapján: „Jöhet valami jó a magyaroktól?” Ön nemcsak csúsztat, hanem az ikonok kontár megfúróit, rombolóit „szakembernek” nevezi az előadásában.

Ön számára az is szakember aki úthengerrel hajtana át a Szent Koronán, csak azért, hogy végre elpusztuljon! Azért mert a vélhető páholytestvérei szeretik a körző ábrázolást, az nem jelenti, hogy mérnökök is. Aki a Szent Koronát ilyen barbár módon, durván megfúrta, azt én nem nevezném szakembernek, ahogy Ön a 25. percnél említi. Én az ilyenfajta szóhasználatát nevezném árulkodó jelnek, nem magát a durva furatokat az ikonokban. Ön „Árulkodó nyomokat említ” mégis a cél nélküli durva furatok kapcsán –, csak pont azt nem fogalmazza meg, hogy miről is árulkodik ezek. Ez „közszerepelő, íróhoz” méltó figyelemfelkeltő gesztus csak? Szerintem ehhez nem kell szakértőnek, sem kutatónak lenni, hogy ilyen durva lyukakat észrevegyük! Ha már megtette, akkor inkább az okokat kellett volna megneveznie. De ezt nem tette meg, mert ennek a valós okát nem mondhatta ki: A meglévő Szent Korona képrendjét akarták megváltoztatni, áthelyezéssel és cserével! De ha elfogadjuk az Ön manipulatív kijelentését, miszerint a Szent Korona valójában csak egy szabadkőműves „parlamenti ötvöstárgy”, akkor kinek is állhatott az érdekében újraprogramozni a frissen elkészült vakolós remekművet? Ezt az ellentmondást pontosan érzi, mégis csúsztat itt is, hiszen pontosan tudja, hogy az utólagosan megfúrt ikonok nem jelentik magának a Szent Koronának a hamis mivoltát.

És ekkor érkezünk a monológjának első csúcspontjához, a „nadrágos” Jézushoz.

El kell ismernem, ez a „nadrágot viselő” eszmefuttatása tényleg egyedi észrevétel (27. perc) – ez az első fél órában az egyetlen saját gondolata! Elismétlem, fél óra mellébeszélés után ezt az egyetlen önálló gondolatot tudta kipréselni magából. Ehhez csak gratulálni tudok!

nadragos_pnatkrator.png

Egyedi felvetés mellyel eddig tényleg nem találkoztam sehol. De valóban nadrág az, amit Ön annak állit be? Ez annyira nadrág, amennyire nem az… De legyen ebben igaza. Ha ez nadrág, akkor milyen ruhája van akkor a másik Pantokrátor ábrázolásnak? Szoknya, vagy lepel? Egyébként ami a lábszárak alsó részét takarja az a ruhaforma nem ugyan olyan a két lábnál! Mind szélességében, mind a szabásában eltérő. Ez nem Gucci nadrág, ahol az aszimmetria öncélúan fő szempont! Ezek vélhetően szimbolikák, többletjelentésekkel, melyre később még visszatérek.

Ön két egyház két önálló Jézusaként tekint a Szent Koronán található két Pantokrátor ikonra. A régi keleti és nyugati korona újracsomagolása nadrág és szoknya alapján? Fogalma sincs arról, mit jelent a teremtői szint, és láthatóan fogalma sincs a táborhegyi eseményekről – ezért nem tud mit kezdeni az öreg (örökké létező) Atyaúristen fogalmával. Igaza van, ez a Pantokrátor tényleg meglepően hasonlít a pártázat középső részén megjelenő –ugyancsak másik Pantokrátorra. „Az a megoldás, hogy a hosszú fehér szakáll egyenlő Atya, rövid fekete szakáll egyenlő Fiú – ez még kabarétréfának is rossz. Ez a képlet a késő középkorban jelenik meg először, egyértelműen ószövetségi hatásra.”[3]

Akkor honnan tudjuk, hogy melyik lehet a valódi Jézus Krisztus? Erre Pap Gábor a 62. oldalon szintén megadja a választ, a nélkül, hogy azt vizsgálná, hogy nadrágot visel-e vagy sem az ábrázolt Pantokrátor. „Az írásjelekből, melyek körülveszik. Az I, Sz és a Khi, Sz –ezek az írásjelek így, együtt a Iészosz Khrisztosz név kezdőbetűit adják ki. Itt nem lehet mellébeszélni!”

Ez a nadrágos megállapítása még vicc is lehetne, de mégsem az, hisz ezt a hallgatóságának egy újabb manipulálása érdekében vetette fel!  Ön még az évekkel korábbi Szent Korona rajongása idejéből pontosan ismerte azt a tényt, hogy két külön elv alapján készített koronát nem lehet így összeilleszteni. Pontosan tudta és tudja a mai napig is, hogy a Koronát egységbe tervezték és vitelezték ki. Ezt a tényt szinte minden ötvös határozottan állítja, kiknek lehetősége volt személyesen is megvizsgálni a Szent Koronát! Ön a milliméterre összhangban lévő koronarészek kapcsolata ellenére pusztán a két Pantokrátor eltérő glóriaszíne és az állítólagos nadrág viselete alapján manipulálja az „összetákolt” korona marhasággal a hallgatóságát.

És itt megint egy újabb logikai hiba van a gyenge módon felépített csúsztatás sorozatában. Megértem, hogy az Ön célja nem más, mint annak az igazolása, hogy a Szent Korona, egy ócska, lomtári szabadkőműves hamisítvány, amit bármikor ki lehet dobni, ahogy a magyarságtudatot is a szemétbe. De akkor végre döntse el, hogy mit akar igazolni, hiszen egyenlőre több szálon is bizonytalankodik:

-       A legfontosabb, hogy újkori szabadkőműves hamisítvány, melyhez alap bizonyítékként használja fel Lackner Kristóf 1615-ös vakolós metszetét.

-       Vagy, hogy két görög és latin részből összetákolt korona,

-       Vagy pedig hogy képcsere révén átprogramozott ötvöstárgy.

E három együtt eddig egy zavart elmének zavart gondolatait fejezi ki.

De kövessük most mégis tovább a legújabb zavaros felvetését, a görög és latin korona mentén, melynek igazolására a nadrág és a két eltérő glória Szinen kívül nem tud semmi mást sem felhozni érvül.  És itt most én kérdeznék: Tud-e egyéb példát is felhozni, miszerint a keleti egyház kék, a nyugati egyház zöld glóriával ábrázolta-e a Fiúistent (a nadrágról már ne is beszélve)?  Ha nem, akkor, milyen alapon állíthatja ezeket bizonyítékként? 
Én Ön helyett inkább a glória „hibáján” gondolkoznék el, hisz ez elég szemetszúró. Amit Ön elfelejtett, azt pár gondolkodó segítővel mi megtettük a honlapomon, ezért is merem erre felhívni a figyelmét.  http://www.naput.hupont.hu/15

A 28. perctől kezdve immár a korona keresztje van a célkeresztjében. A koronakutatók legtöbbjének ez nem kérdés a koronán lévő kereszt utólagos ráhelyezése. Ez jól publikált mára, ráadásul az Ön ténykedése előtti időből is közismert volt már. Ezért is érthetetlen számomra, hogy a 29. perc környékétől kezdve miért is e kereszt alapján kívánja igazolni a Szent Korona hamis létét. Ez olyan, mint ahogy a lecserélt és láthatóan oda nem illő ikonok alapján kérdőjelezték meg elődei a Szent Korona eredetiségét. 

Aztán jön az újabb döbbenet. Szűz Mária ikon megemlítésnél megint megkerüli Révay Péter személyét. Mintha a tűztől félne (32 perc): De miért? Talán mert borítaná a hamis teóriáját a „parlamenti ötvöstárggyal” kapcsolatban? Egyébként a szóhasználata itt már enyhén szólva is irritáló, egy percen belül akár ötször is ezt a kifejezést alkalmazza.

Majd újabb tárgyi tévedése a Mária Terézia blokkban. Az Ön által említett kép igenis megtalálható az interneten, melyet már osztottak meg Önnel a facebook bejegyzésében, és mellyel kapcsolatban továbbra is hallgat.

És itt jön egy újabb övalatti ütés, a magyarság megalázására.  "Megborult elme" kifejezéssel illeti az egyik XIII. századi királyunkat. Bár sejtem, de mégis rákérdezek, kit méltat így: IV Bélát, a második államalapítót vagy a fiát V. Istvánt? (37.47 -nél)? Ezt a durva kijelentését mire alapozza? Egy hatalmi konfliktus apa és fia között nem jelent azonnali megborult elmét. Hol az idevágó forrás? Talán ennek kimondását is a páholy testvérektől kapta utasításba?

De maradjunk az Ön által is kedvelt Mária Teréziát ábrázoló festménynél. Több korona nem azt jelenti, hogy nem volt Szent a mi Szent Koronánk! Más szerepe volt a házi, vagy országló, vagy éppen temetési koronának. Ez megint összemosás, ahogy a sorozatos „parlamenti ötvösmunka” kifejezés is! Egyébként Pap Gábor pont e festmény kapcsán állítja, hogy e koronák az egyes tartományok koronái, mely között a magyar Szent Koronának kiemelt helye és szerepe volt. 
Martin van Meytens átfestett festménye sem jelenti, hogy a Szent Korona hamisítvány. Hadd kérdezzek itt vissza: Meytensnek volt-e lehetősége a Szent Koronával együtt lefesteni Mária Teréziát? Másképp kérdezve, Ön szerint Meytensnek kiadták-e a Szent Koronát „díszletnek”, hogy legyen mit odafesteni Mária Terézia mellé? Arra a Szent Koronára gondolok, melyet Mária Terézia, a császárnő is csak a koronázása pillanatában láthatott! 
Talán épp ezért nem akar Ön hitelt adni Révay Péter szavainak, aki pontosan leírja, ki mikor láthatta a Szent Koronát. Azaz Meytensnek - avagy valamely tanítványának, akire ilyen esetekben a háttér megfestését bízták - emlékből kellett oda festenie Mária Terézia mellé azt a szakrális élő jelképet, amit Ön csak "parlamenti ötvöstárgynak" nevez! Ezért nem azonos teljesen a Szent Koronával a festményen lévő korona és nem azért, mert ekkor még más volt az eredeti Szent Korona! 
Gondolom, a kutatásai alatt már találkozott azzal a ténnyel, hogy majd csak Mária Terézia fiának, Kalapos Józsefnek lesz igazán lehetősége elővenni és ikonokat cserélni a Szent Koronán… amikor csak ő tartotta jónak. Nem Mária Teréziána, hanem csak a fiának van erre csak lehetősége, miután a Szent Koronát erővel Bécsbe vitték. Tehát ez megint egy durva csúsztatás az Ön részéről.

Aztán nem kell sokat várni az újabbra. A 40. perctől jön az újabb csúsztatás. Mivel hamis oklevelek léteznek, ez nem azt jelenti, hogy a Szent Korona is hamis! Ráadásul pont a görög/latin korona hamis elvet veszi alapul újra, ami maga is eleve hamis. Ha elszakadna már a görög/latin két részes koronaámítástól, akkor ezek a hamis oklevelekkel történő igazolások is alapjukat vesztenék, azaz értelmetlenné válnának. De ekkor nem lenne puskapora a további tudatos félrevezetésekhez sem. Ezért inkább ragaszkodik ehhez a bevált butításhoz, még ha ez üti is a „szabadkőműves parlamenti ötvöstárgy” elméletét. De ilyen részletekkel látom nem foglalkozik.
Ön tudja, de mégsem tájékoztatja a megvezetett hallgatóságát, hogy a Koronánk szentségének hite az egységes koronában rejlik, nem pedig a két részből összegyúrt korona meséjéből. És mégis, Ön úgy igazolja a hamis állításait, hogy mégis azt veszi alapul, hogy a Szent Korona tan elfogadja a két részből készült korona elméletét. Ez durva manipulálás, csúsztatás!

45. perc: “Azt nem képzelhetjük, hogy úgy készítették a Koronát, hogy sapkát kelljen aláhúzni”. De igen! Ennek kettős oka volt: Mert a Szent Korona nem egy fejre készült. Valamint ennek egy egyszerű gyakorlati okát is meg lehet még említeni (amiért a fémpáncélt sem a meztelen testükre húzták fel hajdanán és amiért a bukósisakot is belülről bélés fedi), azért, hogy ne sértse meg a kemény, éles és nehéz fémtárgy a viselője fejbőrét! 
Dózsa György állítólagos izzó vaskoronájához éppen ezért nem készített bélést a szabó.

Végre innentől kezd érdekessé válni a monológja. Ezért is fogtam bele a tamáskodásba.

49. 52

„A négy pánt mindegyike eredetileg egyenes lemez volt” Igen, amíg meg nem hajlították és rá nem helyezték a tűzzománc ikonokat. Ahogy a vékony üveglapot sem lehet a labdára hajlítani, úgy a hajszálvékony tűzzománcokat sem, melyek a legkisebb erőráhatásra darabokra pattannak. Ezt minden tűzzománc készítő ismeri, csak néhány önmagát korona kutatónak nevező „közszereplő, író” nem. Igaz, hogy említ valami hasonlót futólag, de ezek a meglévő sérülések inkább az utólagos hozzányúlás sérülései, sem mint a meghajlított lemezé. Egy ilyen jelentős meghajlítás eredményeként, az összes ikonnak darabokra kellett volna hullnia.  Ezért lenne érdemes olyan kutatókra is odafigyelni, akik legalább készítettek már tűzzománcot és ismerik a technológiai hátterét is ennek. (Pl. Pap Gábor)

51.perctől derül ki, is hogy mi az eredeti célja. Elhitetni, a hallgatóságával hogy az eredeti Szent Korona egy ócska szabadkőműves alkotás! Révay neve végre előkerül, de milyen közegbe? Mintha ő szállítaná a vakolós koronát a korábban már hiányolt II. Mátyásnak. És ehhez perdöntő bizonyíték Önnek Lackner Kristóf rajza, az a metszetrajz mely „a Szent Korona lecserélésére irányuló sikertelen akciót sejtető”! Nem mindegy, hogy meglopnak valakit, vagy ő lop. De látom Önt ez a különbség nem izgatja, csak egy a fontos Önnek, hogy a felszínes, üres tudásával celeb -„közszereplővé” váljon, és ehhez nem szégyelli mások észrevételét sajátjának feltüntetni, és hallgat el és forgat ki tényeket előszeretettel.

Nem győzöm újra megkérdezni: Ha Révay koronaőr ábráját nem fogadja el, akkor Lackner szabadkőműves metszetét milyen alapul fogadja el kritika nélkül? Miért nem osztott meg a hallgatóságával további tényeket a Lackner Kristófról, a hajdani Sopron város elöljárójáról? Talán azért, mert a legfőbb forrása, Pap Gábor a könyvében tudatosan nem tette ezt? Ön meg mint elfoglalt korona kutató erre sem volt képes önállóan? Mit is lehet tudni Laknerről? Többet mint, amit elhallgatott, pedig hasznos lett volna kicsit bővebben beszélni róla. Mutat egy vakolós rajzott és az addigra már teljesen félrevezetett hallgatósága előtt igazolja, hogy a Szent Korona már pedig szabadkőműves parlamenti ötvöstárgy. Ezt tényleg manipuláció a javából!

De ha ennyire ragaszkodik Lackner rajzához és II. Mátyás személyéhez, akkor miért nem tárja fel itt is a többi tényt. Hisz II. Mátyásnak van egy tallérja, amin ott a Szent Korona ábrája is (száz évvel a Rákóczi szabadságharcot megelőzve!

Csak emlékeztetőül, mivel is kezdi a monológját:

"II Rákóczi Ferenc 1704…. Még mindig ugyanazt a koronát látjuk, ahogy Rákóczi zászlaján is. Hogy van ez, hogy 1000-től 1700-ig a Rákócziak, a Hunyadiak és az árpád-házi királyaink következetesen, mindenkor csak ezt a (nyitott liliomos) koronát ábrázolták?"

Ugye jól gondolom, hogy tudatosan vezeti meg a hallgatóságát? Vagy Ön szerint azonos a két ábrázolás? Ha annak tartaná, akkor ezt azonnal bemutatta volna. De nem azonos, és ezt tudja Ön is – akkor miért hallgatott a tallérról? Lackner akkor mit festett le, azt a koronát, ami az érmen is látszik? A Szent Koronát, vagy pedig egy hamis vakolós korona tervezetet a Szent Korona lecserélése érdekében? Akkor melyik is a szabadkőműves ötvöstárgy? Az, amelyiket a Parlamentben őriznek, vagy az, amelyiket Lackner lerajzolt, annak érdekében, hogy azzal cseréljék le az eredetit? Akkor kinek, mely csoportnak volt érdeke hajdanán a Szent Korona csere és kinek az érdeke ma is? Ön miért kampányol azért, hogy szemétdombra kerüljön az eredeti, a Szent, melyet Ön csak hamis „parlamenti ötvöstárgyként” nevez meg következetesen. A Korona csere csak Lackner Kristóf és körének az érdeke volt, vagy pedig ez most már az Ön és páholytestvéreié is? Miért akarja a magyarokkal megutáltatni a Szent Koronát, mikért hazudja, hogy csak egy hamis szabadkőműves „parlamenti ötvöstárgy”?   

57. percnél panaszkodik, hogy nem érti, hogy a Fugger rajz, hogy kerül bele a történetbe… Ezen nem csodálkozom, hisz annyira kusza a hazugság sorozata, hogy már Ön is belekavarodott. Pedig erre is lenne megoldás. Engedelmével mégis segítek ebben, hogy lássa, ilyen könnyű az Ön szintjén szakértővé válni: Vélhetően a Fuggerek már akkor, a jó bankármódszernek megfelelően hamisították a saját vagyoni mérlegüket, és ehhez megalkották már akkor papíron a hamis Szent Korona formát, gondolva, hogy az utódaik majd később ez alapján le is gyártják a hamis ötvöstárgyat.

Na, mit szól ehhez? Látja, ilyen könnyű újabb, szenzációs hazugságokat kelteni. Ráadásul egy ilyen történetre még szappanoperát is lehet gyártani.

Végre eljutunk a másik és egyben az utolsó saját észrevételéhez – egy óra szenvedés árán. Budai vár Nádor kriptája a „nadrágos” Pantokrátor észrevétele után végre egy újabb érdekesség. Ehhez egy óra (59 perc) csúsztatást kellett átszenvedni. Érdekes felvetés, mármint József Nádor síremlékén látottak, de mégsem értek egyet az Ön észrevételével. De erre majd később még visszatérek.

A Végzés részben Bakay Kornél 1978, évi („megválaszolatlan”) kérdéseit sorolja fel – majd úgy tesz, mintha mai napig is megválaszolatlanok lennének. Ez megint csúsztatás! Több ötvös, művészettörténész megválaszolta ezeket a kérdéseket, melyeket Bakay a részletes Korona vizsgálatok előtt fogalmazott meg. Ezt is pontosan tudja, de mégis hallgat erről is. Tehát bőven vannak válaszok Bakay kérdéseire, az már más téma, hogy három évi korona kutatása kimerült pár Szántai előadás meghallgatás és Pap Gábor már idézet könyvének félig elolvasásában. Tényleg kíváncsi vagyok, mégis mi alapján meri önmagát korona szakértőnek nevezni? Maradjunk inkább csak a celeb „közszereplő” kifejezés mellett, amit már a hazug politikusok esetében megszoktunk. Ez tényleg illik Önhöz. Tehát megint félrevezetve a hallgatóságát és azt állítva, hogy nincsenek válaszok erre. Akkor a csúsztatás helyett inkább mondja azt, hogy Ön számára is elfogadható válaszok nem léteznek. Ilyenek természetesen nincsenek, mert az alap felvetése hibás.

Bár a monológjában további csúsztatások garmadája is szerepel, ezekre idő hiányában nem kívánok kitérni. Azonban igény esetén pontosan jelzem, bármely mondatáról, hogy Pap Gábor melyik mondatának kiforgatása. Ennyi legyen elég a szakértői korona kutatásáról, mely lényegében egy könyv felületes elolvasására épül és térjünk át a zárásként szereplő ünnepi kérdéssorozatára, mely úgy tündököl a hazugság áradata végén, akár valami tűzijáték. Megértem, hogy ezzel Bakay Kornél szintjére kívánja magát emelni, de ehhez talán valamit azért le is kéne tenni az asztalra. De mégis reagálok a zárásban felvetett kérdéseire, méghozzá úgy, hogy a színpadias kérdéseire újabb kérdéssekkel válaszolnék Önnek:

-          1. Ön szerint mennyire szolgálja a magyar lelkeket e félrevezető, megtévesztő és sikerhajhász előadása? Mi és ki motiválja Önt arra, hogy elhitesse a hallgatóságával, hogy az ezer éves Szent Korona újkori szabadkőműves hamisítvány?

-          2. Honnan tudja, hogy mi a Szent Korona szakrális programja (amit más kutatók is óvatosan fejtenek ki), ha a nadrágos Jézus és a zöld/kék glória közti különbségen túl más önálló észrevétele nem volt e hosszú monológjában?

-          3. A „hiteles” másolatokat kik készítették Ön szerint? Hallott-e arról, hogy a legnemesebb Szent Korona kutatók (Pl. Pap Gábor) valaha is elfogadta ezeket a másolatokat hitelesnek? Ha most ennyire megalázza a Szent Koronát, akkor mi késztette évekkel korábban arra, hogy egy „hitelesnek minősített” másolat előtt térdre boruljon? Tehát, az idevágó kérdését önmagának kéne megválaszolni. Mégis kicsit továbbviszem a kérdését. A szakértők többsége, ahogy én is nem fogadok el egyetlen egy másolatot sem hitelesnek. Igaz, mindig vannak kivételek, ilyen Csomor Lajos esete is, ki ötvösként kísértésbe esett…

De e kérdésének további megválaszolásához lenne egy idevágó Mikszáth idézetem Önnek:

“Hát még mikor tizenöt nap múlva elkészült a másolatkaftány, az utolsó öltésig, s végigtekintvén művén, szíve megtelt édes érzésekkel: »Lehetséges-e tökéletesebb alkotás ennél?«
Éppen éjjel volt. A kakasok kukorékoltak. A szabó kihajolt az ablakon. Éjfélre rendelte oda embereit, kik a környéken lappangtak addig, míg ő a köntöst varrta.

Két aranyos kaftány volt kiterítve az ágyon, olyan egyforma, mint két tojás, mint két búzaszem.
- Mit szóltok ehhez? - kérdé a mester.
Az egyik azt mondta: »Csakugyan te vagy a szabók szabója, a legnagyobb szabó a világon« - a másik nem szólt semmit, csak fogta a nagy tüszőjét, és egy garmada aranyat öntött ki az asztal közepére.

A bírák megriadva rohantak az ablakhoz, és holtra sápadva tántorodtak vissza.
A Ráró nyargalt szilajan, megvadulva a városház felé, rajta ült odakötözve az öreg Lestyák a kaftányban - de fő nélkül.
A csonka, kísérteties törzsből a vér csepegett. A paripa, a kaftány befecskendezve piroslott messziről.

- Allahra mondom, ez nem az igazi kaftány! Hiányzik róla a Sejk-el-iszlam jegye.
Mollah Cselebi összetette mellén kezeit, és kenetesen ismétlé:
- Ez nem a szent ruha!“

-          4. József Nádor pózát hogy kell értelmezni? Végre egy ésszerű kérdés! Itt fejteném ki a véleményem az észrevételével kapcsolatban.  Aki ismeri a gúla és a hengerek energia áramlását (lásd piramisok, jurták…), az tudhatja, hogy e szakrális tárgyakból a középpontból árad ki sugár formájában az energia, amiből töltekezni is lehet. Mivel a monológja elején elhitette a hallgatóságával, hogy ért e energia áramlásokhoz, ezért ez mégis elgondolkoztató. Ezek szerint ez az ismerete is mások előadásaiból származik? Ezen nem csodálkozom. Ha lehetőségem lenne energetikailag megvizsgálni a Szent Koronát, akkor nekem is valami hasonló lenne az első mozdulatom, mint a József nádoré! Az uralkodási vágy elmélet számomra a hajlított térdben bukik el. Egy uralomra vágyó sose hajlítja meg a másik előtt a térdét, hacsak nem kényszerítik arra! – és a síremlék ábrázolás szerint senki és semmi sem kényszeríti József Nádort a térdének behajlítására, de mégis megteszi!

-          5. Helyez e maga feje fölé hús – vér embert a magyar szakrális uralkodó? Egy újabb manipulatív kérdés! Tehát ismeri Pap Gábor véleményét a korona formák szerepéről. Megint átvett valami tudást, melyet önmaga céljaira hamisított, csak hogy szakértőként tudja eladni magát. Ne haragudjon meg, de kimondom. Szánalmas az erőlködése, a küzdelme, hogy az ego-ja megelégedjen.

Igen oda helyezi Jézust és néhány szentet kinek a segítségével kívánja betölteni a szakrális feladatát – de ez nem vonatkozik a lecserélt ikonokra! És most én kérdeznék vissza: Mely népcsoport tiltja az ember ábrázolásokat és pusztít minden emberábrázolást? És e népcsoport mennyire van kapcsolatba a szabadkőműves mozgalommal? Azzal a csoporttal, kinek vélhetően az érdeke szerint építette fel ezt a szégyenteljes monológját.

-          6. Martin van Meytensnek vagy segítőinek volt e lehetősége napokon át tanulmányozni, kézbe venni és lefesteni a Szent Koronát? Ha nem, akkor milyen alapon várjuk el, hogy fejből pontosan megfesse ezt minden részletével. Ön évek óta állítólag behatóan tanulmányozza a Szent Korona minden részletét, ha most mégis hirtelen le kéne fejből rajzolnia, akkor mennyire lenne képes erre?

-          7.  Lackner Kristóf miért festette meg szabadkőműves ábrákkal a Szent Koronát és miért írta oda a két koronaőr nevét? II. Mátyás érmén lévő koronán milyen szimbólumok láthatók? Ha ezek nincsenek összhangban Lakner Miklós festményével, akkor most melyik az igazi? Ha tud a tallér ábrázolásról, akkor miért hallgat erről következetesen a monológjában?

-          8. A Szent Korona tan elfogadóinak, Ön szerint mekkora része hisz abban, hogy a Koronát a Pápa küldte Szent Istvánnak? Ha Ön is elfogadja, hogy csak elenyésző kis rész, akkor mégis miért úgy teszi fel a kérdést, mint ha ez elfogadott tény lenne a Szent korona hívők számára? Ez ön szerint nem manipulálás?

-          9. Az kérdése jogos lehetne, hogy mi motiválja az Ön által említett festőket, hogy Arthur király és Nagy Károlyt is a mi Szent Koronánkkal ábrázolják? Viszont Önt mi és ki motiválja, hogy e kérdést az alábbi provokációval toldja meg „többszörösen manipulált, szabadkőműves  parlamenti ötvöstárgyat teszik az alkotásaikra?”

Adja magát végül az én kérdésem is: „Mi vagy ki motiválja Önt, hogy több rendbeli csúsztatás árán is mindenképpen azt kívánja igazolni, hogy a Szent Korona egy szabadkőműves hamisítvány?

Végre a tízedik kérdésben egyet értünk. Azonban a végső záró gondolatai – a több mint egy órás folyamatos csúsztatásai ismeretében- eléggé megmosolyogtatóak.[2] Pap Gábor Angyali korona, Szent Csillag 39- 41. oldal. Részletek:

[3] Pap Gábor Angyali korona, szent csillag 56.oldal 

 

A nyílt levélemre még az éjjel megérkezett Kozsdi válasza, mely megint csúsztatásokkal volt teli. Ennek ellenére mégis változtatás nélkül becsatolom ide.

VÁLASZAIM A LEJÁRATÁSOM MARGÓJÁRA - Egy Dobos Csanád nevű ember sok energiát fordított ma arra, hogy ahol csak tud lejárasson és olyan dolgokat mondjon rólam amelyeket ő kilátni vélt a korona filmemből mely a 8000 megnyitásig jutott 1 hét alatt. Ezt szívből köszönöm! Gondoltam átnézem találok e személyes fejlődésemhez Őnála is kulcsokat de sajnos csak ilyen pontokat s állításokat találtam. Ime 14 kiragadott állítás és a válaszaim rá. Elnézést kérek azon olvasóimtól akiket ez az ismeretlen úr ennyire vehemensen támadott. Én nem haragszom rá. Tehát a válaszom a lejáratásomra:
1) Az Ön által akkor feltett kérdés azt sugallja, hogy nem létezett II. Rákóczi Ferencig a mai Szent Korona, hanem helyette egy nyitott liliomos korona volt a valódi. Már itt megvezeti a hallgatóságát!KT: - NEM IGAZ. Nem ezt állítottam. De létezett, csak éppen 1711-ig még egy liliomos logika végigkövethető a magyar történelemben. Ettől függetlenül bemutattam a "Fugger krónikát" ill. annak koronáját mely már a 16. sz.-ban ábrázolja a parlamenti ötvöstárgyat.
2) “Azt nem képzelhetjük, hogy úgy készítették a Koronát, hogy sapkát kelljen aláhúzni”. De igen! Ennek kettős oka volt: Mert a Szent Korona nem egy fejre készült. Valamint ennek egy egyszerű gyakorlati okát is meg lehet még említeni (amiért a fémpáncélt sem a meztelen testükre húzták fel hajdanán és amiért a bukósisakot is belülről bélés fedi), azért, hogy ne sértse meg a kemény, éles és nehéz fémtárgy a viselője fejbőrét!KT: - HÁÁÁT. Ezt emberi logikailag elfogadhatnám, de szakrális, beavatási szempontból nem.
3) 51.perctől derül ki, is hogy mi az eredeti célja. Elhitetni, a hallgatóságával hogy az eredeti Szent Korona egy ócska szabadkőműves alkotás!KT: - NEM! Egy papi körök által készített tudatos hamisítvány. Ezt mondja Frankhauser és ezt Bonnefon. Én is csak ennyit próbáltam bizonyítani. Ön beszél szk-s koronáról.
4) Miért nem osztott meg a hallgatóságával további tényeket a Lackner Kristófról, a hajdani Sopron város elöljárójáról?KT: - Létezik egy alapos életrajz Lacknerről, és mivel épp a felvétel előtt végeztem vele, így átfutott a fejemen hogy mily hatalmas életutat futott be ez a nagytiszteletű, császárhű ember. Igy igyekeztem a lényeget elmondani, mely szerint ötvös volt az apja is és a nagyapja is. Természetesen az egész életrajz a neten elérhető, azt hiszem az erdélyi múzeum anyagai között.
5) Ezt irja Ön József nádor hajlított térdére: "Ha lehetőségem lenne energetikailag megvizsgálni a Szent Koronát, akkor nekem is valami hasonló lenne az első mozdulatom, mint a József nádoré!KT: - BRAVO!
6) A Szent Korona tan elfogadóinak, Ön szerint mekkora része hisz abban, hogy a Koronát a Pápa küldte Szent Istvánnak? Ha Ön is elfogadja, hogy csak elenyésző kis rész, akkor mégis miért úgy teszi fel a kérdést, mint ha ez elfogadott tény lenne a Szent korona hívők számára? Ez ön szerint nem manipulálás?KT: - Nos, minden kisiskolás azt tanulja az iskolában hogy a pápa ezt küldte és erre van egy oklevél. A szent korona tan elfogadóinak - írja a címzést. Nos a filmem a magyar társadalomnak szól, akiknek nagy része ha hallott is a szent korona tanról, DE én nem erről beszélek. HANEM A TÁRGYRÓL, amelyet a pápa állítólag küldött. És ennek - és nem a tannak - a bizonyítása van a pápai bullában, melyről elmondtam hogy HAMISITVÁNY. Én csak örülnék ha nem ezt tanítanák a holnap magyarságának a suliban.
7) Viszont Önt mi és ki motiválja, hogy e kérdést az alábbi provokációval toldja meg „többszörösen manipulált, szabadkőműves parlamenti ötvöstárgyat teszik az alkotásaikra?”KT: - Nos itt téved! Ugyanis ÖN LÁTJA BELE hogy ezt mondtam. Az a jó a videóban hogy visszanézhető. Az a szó nem hangzik el hogy - szabadköműves - a többi igen. Azért ez nagy különbség. A parlamenti koronán NINCS szk. szimbolum. Ilyen hülyeséget én biztos nem mondtam. A Lackneren van.
8) „Mi vagy ki motiválja Önt, hogy több rendbeli csúsztatás árán is mindenképpen azt kívánja igazolni, hogy a Szent Korona egy szabadkőműves hamisítvány?KT: - Ezen a tévedésén lovagol. Nos nem ezt állítom. Hallgassa vissza. Újra és újra. És nem is én állitom. Hanem Frankhauser és Bonnefon mondja, hogy PAPI KÖRÖK (senki se mondott szk-est) által készített. Miért akad be a kőművesekbe? És miért vetíti rám?
9) Helyez e maga feje fölé hús – vér embert a magyar szakrális uralkodó? Egy újabb manipulatív kérdés! Tehát ismeri Pap Gábor véleményét a korona formák szerepéről. Megint átvett valami tudást, melyet önmaga céljaira hamisított, csak hogy szakértőként tudja eladni magát. Ne haragudjon meg, de kimondom. Szánalmas az erőlködése, a küzdelme, hogy az ego-ja megelégedjen.KT: - Sajnos nem ismerem. Személyes véleménye rólam, nem zavar. Hiszen nem ismerhet. Az a megállapítás amit tettem részben Karaul gondolatából ered, aki még halála előtt egy beszélgetésben (felvétel is van róla) elmondja az ő korona elméletét. Ő "is" úgy vélte, hogy nincsenek figurák a beavató koronán. Illetve max. ószövetségi logikán tudom ezt elképzelni de ezt nem akartam a filmemben kifejteni. Az állításom fenntartom, Pap Gábor ezirányú gondoltait nem ismertem.
10) Igy folytatja: Igen oda helyezi Jézust és néhány szentet kinek a segítségével kívánja betölteni a szakrális feladatát – de ez nem vonatkozik a lecserélt ikonokra!KT: - Remek, de Bárányné nézetét vallva KÉT Jézus kép van a király feje fölött. Hogy ne veszekedhessen egyik nagy egyház se vele? Nonszensz. Amugy meg ha a feje fölé teszi az apostolokat, mert ezek is ott vannak, mi alapján dönt, hogy a 12-ből neki csak az a 8 kell. VICC! 
- Továbbá szivesen megosztom Önnel nézetemet, mely szerint a magyar király önmagában szent, azaz nem igényli hogy a fejére vegyen még párat. Mivel Krisztus királyságát őrzi, így minek venné magára KÉPILEG IS a FIÚ-t?, HISZEN BENNE ÉL!!! Nem tudom mennyire érti a magyarság működését, de lehet nem is ugyanúgy látjuk. Ettől még tartom minden szavam, amit erről a filmben mondtam.
11) Ön szerint mennyire szolgálja a magyar lelkeket e félrevezető, megtévesztő és sikerhajhász előadása? Mi és ki motiválja Önt arra, hogy elhitesse a hallgatóságával, hogy az ezer éves Szent Korona újkori szabadkőműves hamisítvány?KT -- Nos, megint egy kérdésben is többet csúsztat. Nem újkori hamisítvány, nem szabadköműves hamisítvány és nem ezer éves. Azaz semmi sem igaz a kérdésében sem! A bemutatott tételek alapján - nem elhitetve senkivel, hanem ún. asszertiven bemutatva - arra jutottam, hogy a papi körök által készített, valamikor I. Mátyás uralkodása után. Ezt az állítást most is tartom. Ha már ennyire alapos, kérdezhetne pontosabban is.
12) Azonban igény esetén pontosan jelzem, bármely mondatáról, hogy Pap Gábor melyik mondatának kiforgatása.KT: - Tehát innen fuj a szél?? PG megkérdőjelezhetetlen... ! ?
13) Tényleg kíváncsi vagyok, mégis mi alapján meri önmagát korona szakértőnek nevezni? Maradjunk inkább csak a celeb „közszereplő” kifejezés mellett, amit már a hazug politikusok esetében megszoktunk. Ez tényleg illik Önhöz.KT: - Sosem neveztem magam korona szakértőnek! Celeb mint egy hazug politikus - írja. Bravo. 
:)
14) Mivel hamis oklevelek léteznek, ez nem azt jelenti, hogy a Szent Korona is hamis!KT: -- Ez igaz, de ez is egy olyan tünet, ami felkelti az emberben a gyanút. Hiszen egy alapállításra kerestem cáfolatot vagy bizonyítást. Ez is egy tétel volt arra nézve ami a végén a következtetésem lett. Amúgy pedig a pápai hamis oklevél eléggé kulcs, nem csak egy hamis oklevél, mint amiket a tatárjárás után sorra visszadatált a művelt társaság - ugyanis erre alapozni egy korona küldést így nem lehet. Az meg hogy a parlamenti ötvöstárgyról lenne e szó e hamis oklevélben faramuci elgondolás. De persze lehet(ne) ha nem lenne még vagy 15-20 tétel a filmben ami igy együtt azért már sok.
15) Ön tudja, de mégsem tájékoztatja a megvezetett hallgatóságát, hogy a Koronánk szentségének hite az egységes koronában rejlik, nem pedig a két részből összegyúrt korona meséjéből.KT -- Azért azt bízzuk a hallgatóságra, hogy meg van e vezetve vagy sem? A nézőim zöme azt hiszem felnőtt és önállóan tud gondolkodni és dönteni. "a Koronánk szentségének hite az egységes koronában rejlik" - EZ KIVÁLÓ ÁLLÍTÁS. Elmondja a filozófiáját, azt a dogmát, ami szerintem hülyeség. NEM ETTŐL SZENT A KORONA. Ez teljes tévedés. De legalább megismertem én is a szándékát.
16) Szűz Mária ikon megemlítésnél megint megkerüli Révay Péter személyét. Mintha a tűztől félne (32 perc): De miért? Talán mert borítaná a hamis teóriáját a „parlamenti ötvöstárggyal” kapcsolatban?-- NEM. Fura ugyanis hogy a Lackner féle koronán meg van nevezve RÉWAY, majd állítólag ő ír egy könyvet a parlamentiről. Mind a két koronát szolgálta akkor? Bárhogy is van, ettől még nem lett szent a parlamenti. Innentől kezdve nem tudtam komolyan venni Révayt. Lacknernek inkább hiszek, meg a rajzának.
17) Elismétlem, fél óra mellébeszélés után ezt az egyetlen önálló gondolatot tudta kipréselni magábólKT -- Nos, ilyen mondatokra jobban ráillik, hogy "csúsztatás" 
:)
18) Nagyobb gond van Önnél kedves „közszereplő, iró” Tamás, mely messze túlszárnyalja a szemita hagyományokon nevelkedett Bertalan reagálását is. Ön lényegében cinikusan leminősíti a Szent Koronát, szabadkőműves „parlament ötvöstárgy” hamisítványnak minősíti azt – a betanult szemita és illuminátus módszerek alapján: „Jöhet valami jó a magyaroktól?”-- HÜHA. Ez aztán a szavaim kiforgatása 
:)
 Nem mondtam sosem hogy szk-es a parlamenti!! A többi feltevése elég nevetséges.stb. stb.Ne haragudjon, nem fárasztom tovább magam. De gondoltam illik válaszolni ennyi sületlenségre, hamár a celeb betanult szemita, illuminátus, közönségmegvezető és stb stb voltomat igy nyilvános honlapon akarja valamilyen módon becimkézni. Lelke rajta!Mindezeken túl köszönöm hogy megosztotta a filmemet, ezzel lehetővé téve, hogy más is ezen az Ön által vázolt szűrőn át jusson el a gondolataimhoz.Mielőtt teljesen beleragadna a 3 dimenzióba és Pap Gáborba szeretném kérni hogy lépjen hátrébb, vegyen pár mély levegőt és gondolja végig amit a szerény tudásomhoz mérten bizonyítva mondtam a filmen.Jó egészséget kívánok Önnek! És köszönöm, hogy mindezt leírta és a témát népszerűsítette.
Kozsdi Tamás, 2016. aug. 21. 22:40”

 

Innentől kezdve két külön témát kell már elválasztanunk.

Az egyik, hogy ki mond igazat és ki manipulálja a hallgatóságát, olvasó közönségét. Ez könnyen leellenőrizhető a nyílt levél és a videó monológ együttes elolvasásával, újra meghallgatásával. Erre csak biztatni tudok mindenkit.

Viszont a másik téma az igazi lényeg. Annak az eldöntése, hogy a Szent Koronát minek is tekintsük. „Hamis szabadkőműves parlamenti ötvöstárgy”-nak, ahogy Kozsdi Tamás állítja a video monológjában, vagy a magyarság legfontosabb szakrális szimbólumának – azaz a Szent Koronának? Én az utóbbi mellett foglalok állást, és ha kell harcolok is ennek megvédése érdekében! 

„Hamis szabadkőműves parlamenti ötvöstárgy” vagy SZENT KORONA?

Ennek az eldöntése azonban már nem ilyen egyszerű feladat. Ehhez ismerni kell a korona kutatás múltját, jelenét, technikai menetét, méretezését, szimbolikáját… Azaz valamilyen szinten szakértővé kell válni e témában. Ehhez az egyik legjobb, ha nem a legalaposabb forrás PAP GÁBOR: ANGYALI KORONA, SZENT CSILLAG könyve (Vérszerződés Kft. Budapest 2013.) ami szinte megkerülhetetlen nemcsak a szakmai alapossága miatt, hanem mert Kozsdi Tamás által említett információk, képek, fotók döntő többsége szintén megtalálható itt, bővebb háttér információval és magyarázattal.

Miért is tartom fontosnak a Szent Korona kérdésben a tisztánlátást? Nemcsak azért, mert hiszek benne, hogy a nemzetünk sorsa össze van fonódva a Szent Korona sorsával. Hanem azért is, mert egy nemzetnek csak akkor van jövője, ha van múltja is, és ha elveszik a múltját, akkor a nemzet halálra van ítélve, el fog süllyedni a történelem süllyesztőjébe! És épp ezért, az ilyen – a legcsekélyebb bizonyítékok nélküli állítások, mint ez, a „hamis parlamenti ötvöstárgy”, megnevezések vélhetően ezt a célt szolgálják. Ha nem ismerjük a valós múltunkat, a legfontosabb szakrális jelképünk szerepét, szimbolikáját és erejét, akkor halálra vagyunk ítélve az ősapáinkkal és a születendő unokáinkkal együtt. Ezért fontos, hogy meg tudjuk különböztetni a valóságot a jól hangzó storytól az értéket a csillogó bizsutól! 

A "parlamenti ötvöstárgy"-hoz kapcsolódó további cikk és előadás:  

A Szent Koronát hazug érvekkel mocskoló Kozsdi nem állja a kritikát

"Mondjuk ki nyiltan, Kozsdi tamás hazudik" Jobbágyi Zsolt az 52. perctől kezdi vizsgálni a Kozsdi féle "liliomos koronákat", melyek nem liliomosak!

 

Végül a több tucat facebook hozzászólásból legyen pár ízelítőnek:

Miókovics Mátyás Én ezzel egy másodpercel többet nem vagyok hajlandó foglalkozni(Pap Gábort olvasok, és nem helyette...)

Domján Zsuzsi A kedvencem, hogy elismeri, ő nem koronakutató, és nem ismeri a koronakutatók munkáit sem. Na, ezt hívjuk úgy, hogy kókler.

Jancsó Mária Ó, majd megszakad a szívem érte. Egy pillanat: ő akarja lejáratni a Szent Koronát, ő a fő lejárató, áruló. Milyen fontos neki, hogy már hány ezren látták a hazugságait!

Valkovszki Éva Köszönöm, Csanád! Lényegre törően foglaltad össze ezt is! Épp ezekkel a gondolatokkal ébredtem! Úgy érzem, ennek a kozsdi féle attrakciónak ki kellett jönnie, hogy mindenki, aki eddig valamilyen formában, irányban foglalkozott a Szent Koronával (és itttermészetesen nem a kutatókra gondolok!), eljusson általa (vele kapcsolatban is) a megmérettetésig! Valahol a sok-sok tanulás utáni "vizsga": mit értettél meg? mire láttál rá? derengenek-e az összefüggések - úgy horizontálisan, mint vertikálisan? van-e a tudáshoz és hithez párosítható szeretet, tisztelet, szerénység, alázat önmagam(önmagad), a másik és egymás iránt? Megérzésem szerint sokkal többről szól a film (nem csak tartalmát tekintve, hanem hatásában is!) és az általa megírt levélváltás, mint ami első látásra megjelenik! Ki merre tart ezek után - kint is, bent is!? (...és jusson eszünkbe, "szárnysuhogás" nem csak a felfelé ívelésben lehet, hanem a zuhanásban is!!!)

Stephanie Rose Nekem szimpatikusak voltak a valaszai. Ha tenyleg nem allitott olyanokat, amikkel támadta Csanad, akkor, ... Es a szavakbol tenyleg mindenki mast olvas ki.

Domján Zsuzsi Ő maga ismeri be, hogy nem ismeri Pap Gábor munkásságát Korona ügyben. Szomorú, végtelenül szomorú. Hogyan foglalkozhat valaki ma úgy a Koronával, hogy nem ismeri Gábor munkásságát? Potom az elmúlt 30 évben 2 könyvet adott ki róla, számtalan előadást tartott, megkerülhetetlen. Ezzel nem magát védte meg, csak a tudatlanságát, slendrián munkáját ismerte be.

Domján Zsuzsi Nemhogy a kezében volt, de egyik előadásában elmondja, hogy mikor megkapták a lehetőséget pár társával, hogy pár órára a Korona közelébe mehessenek, hónapokig ültek a lakásán és egy minden kérdésre kiterjedő kérdőívet hoztak létre, hogy mindent meg tudjanak vizsgálni a rövid idő alatt.

Miókovics Mátyás Na jó....azzal teszitek a legrosszabbat, ha egy másodpercel többet is szenteltek, vagy szántok ennek.Én személy szerint itt abbahagytam, hisz ez pont erről szól, hogy ezzel a hülyeséggel foglalkozz az igazság helyett....

Sipos László Uh, lesz mit olvasnom. Egyesíteni kellene a tudásunkat, de, amikor nyilvánvaló csúsztatásokkal és öncélú magamutogatással szembesülök, én is még mindig felkapom a vizet. :( Bírom az efféle kijelentéseket, hogy 8000 megnyitás... Kis Grófot is hallgatják több tízezren, mégsem lehet komolyan venni...

Dudás László Sándor "Kicsi vagyok én,de " megérzés, hogy az alapos, hitelesnek tűnő megtévesztés nagy banditájával lehet dolgunk! PENGE ÉLES ESZŰ FICKÓ EZ A KOZSDI! A lényeg az, hogy a magyarság összetartó fő szimbólumát ízekre szedve, logikusan, történelmi dokumentumokkal próbálja porrá zúzni, elhitelteleníteni. Kérdésem nekem is van sok ,mint neki! A legfontosabb, hogy kinek, kiknek a megrendelésére támadta le a KORONÁT? Ha senki nem bízta meg, akkor mi késztette erre? Ja hogy egyszer a kezdetekkor nagyon lázas, halucináló beteg volt :-) Volt ? beteg ez most is egyfolytában!

Sándor Hingyi Ölég durva állítások Szent Koronánkról.

Kis Gábor Gazemberség!!!

Hortolányi Anna Tamásnak vonzereje van. És jól használja...na jó, nem jól, hanem ki. Kihasználja.

Kis Gábor Zakkant arvisurás!

Ildiko Klenovszki Jézus megmondta, hogy hamis próféták jönnek majd.

Simon Attila Semmi profizmus nincsen az írásaiban ,csak kihasználja,hogy az embereknek az alapvető tudása sincs meg..erre épít! Példakép azzal kooperált ,hogy a Szent Koronát címerben és úgy általában régi időkben nem ábrázolták....és itt jön a tudás hiánya..mert tudni kellene ,hogy tabu volt,nem lehetett ábrázolni....és itt már bukott az egész. Persze ha alapvető tudás birtokába lennénk!

Kovacs Janos Egy kamerával kéne elmenni hozzá,és elbeszélgetni vele a cikkről .és mivel úgy sem menne bele a szakmai vitába öngóllt lőnne !

Kovacs Janos Kétlem hogy Kosdi Tamás egyáltalán nézi az oldalt és elolvassa a cikket . Hihetetlen hogy képzettség nélküli ember (amatőr kutató) ekkora nézettséget és követőket produkálhat ,és hogy ekkora reakciót kiválthat ! Gondolom ezzel is azt akarta hogy róla beszéljenek és hogy mutogathassa hogy mekkora a zsidózás . Talán bölcsebb lett volna tudomást sem venni róla !

Ildiko Klenovszki Ezért irtam hogy a helyes külseje miatt bármit el lehet adni a nevével sikeres lesz. Erre használják a modelleket is. Ennyi. Buta még a nép ehhez hogy ezt felismerje.

Valkovszki Éva Van, amikor úgy esnek áldozatul emberek a saját egojuknak, hogy szent meggyőződésük, ön-MAG-uktól cselekszenek... Itt jönne jól az ön-kontrol... Helyette elvakítja önnön csalóka dicsfénye!

Simon Attila Szellemi szinten a külső nem sokat számít!

Földi Ádám Végre valaki vette a fáradságot! Köszönöm!

Szabó Ildikó Csanád Dobos Szerintem Kozsdi Tamás egyáltalán nem celeb. Levéltárakban és könyvtárakban kutat, és ezeket rendszerint meg is említi. Azt is mindig megemlíti, hogy kinek a kutatásait tolmácsolja. Valóban nem ő kutat, de felkutatja azokat a forrásanyagokat, amikből összeállítja az elméleteit. Persze ő is tévedhet, és ezt ő is megszokta említeni. A videót meg én letöltöttem magamnak.

Csanád Dobos Messziről jött ember azt mond, amit akar. Javaslom Pap GÁbor Angyali korona, szent csillag kiadványát elolvasásra - és akkor hinni fog nekem. Kozsdi minden egyes mondata, "kutatói észrevétele" érdekes módon Pap Gábor könyvéből származik! Lehet, hogy könyvtárban esetleg levéltárban ülve olvasta e könyvet, de a lényeg, hogy minden mondata két téma (a nadrágos Pantokrátor és a József Nádor sírhelye) kivételével Pap Gábornál, a legismertebb, valóban korona szakértőnél olvasható Több megfeleltetést már fel sem soroltam a nyílt levelemben, pedig megtehettem volna -higyje el, unalmas lett volna minden mondatához oda állitani Pap Gábor sorait - ez nem bírósági jegyzőkönyvnek készült levél volt. De ha kivánja, adjon meg bármilyen nevet, "kutatói felismerést", témát, fotót... bármit és küldön is vissza Önnek Pap Gábor könyvéből a megfelelő oldalszámot, idézetet. Van kedve játszani?

István Gál Nem ő lenne az első és utolsó , sokan vannak manapság történelem kitekerő, videók másoktól is. Legyen az a nyelvi, tárgyi , politikai , témakör.

Csanád Dobos  hozzászólását tényleg köszönöm! Valóban, nem mondja ki egyértelműen, hogy ez egy szabadkőműves korona, hanem ennek kimondását a hallgatóságára bízza. Úgy építi fel a monológját, hogy észrevétlenül maga a hallgató fogalmazza ezt meg az álláspontot, hogy az ez a felismerés az Ő saját felismerése. És ez a csapda! Kozsdi manipulál, ahogy a Korona megnevezésével és ennek tucatnyi elismétlésével, amit különféle közegbe helyez be. Manipulálja a hallgatóságát aztán nyugodtan mossa a kezét, ahogy a válasz levelében is teszi: „A nézőim zöme azt hiszem felnőtt és önállóan tud gondolkodni és dönteni”. Azokról a nézőkről van szó, kiknek döntő többsége (talán 95%-ának) tényleg nincs mélyebb ismerete e témáról. És ezt Kozsdi pontosan tudja. Tudja, akik olvasottak-e témában, azok az első pár perc után agyvérzéssel kikapcsolják a monológját. De ez a manipulálás nem nekik szólt, hanem azoknak, akik nem járatosak a témában.

A nyílt levelem elsődleges célja többek között az volt, hogy Kozsdi kénytelen legyen nyíltan és egyértelműen elhatárolódni attól a gondolattól, hogy esetleg a mai szent Korona hamis szabadkőműves ötvöstárgy lenne. Attól a gondolattól, mely több nézőjében is a manipulálása révén megfogant. Tehát nem csak bennem van a hiba!

Aztán, ahogy várható volt, Kozsdi a válasz levelében mentegetőzik, hogy Ő ezt nem állította… csak hogy több száz évvel korábbi papi hamisítványról akart beszélni. De akkor minek kellett olyan nagy csindarattával Lackner Kristóf vakolós metszetét – mint a kutatói munkássága gyümölcsét úgy mutogatnia? Miért kellett Révay koronaőrt többször is hamis vádakkal meghurcolnia? Ha pusztán csak papi csalás igazolása volt a cél, akkor mi volt a célja ezekkel a mondatokkal?

Koricsánszky Atilla Kozsdi Tamás "véresszájú" "Arvisura-szakértő" volt. Evvel vált ismertté. Miután rengeteg embert vitt tévútra az arvisurával, kijelentette, hogy tévedett. Azok az emberek, akik vakon követték őt, meghasonlottak a valós őstörténettel is. Itt tehát bizonyíthatóan óriási károkat okozott. Most átlovagolt a Szent Koronára. Rengeteg embert fog megint megvezetni, majd évek múlva megint kijelenti, hogy tévedett. Kártékony ügynöknek tartom, szinte kezdettől fogva.

Edit Kriston Pár napja szenvedtem végig magam a videón. Nagyon hálás vagyok a feltáró munkádért! Sok kétség vetődött fel bennem is, de fogalmam nem volt kivel vitathatnám meg, aki látta, és tud hitelesen érvelni, cáfolni. Akitől kaptam, egymást még jobban félrevezetni vagy elbizonytalanítani meg nem hogy értelme nem lett volna, hanem kifejezetten ártalmas. Jómagam csak a megérzéseimre hagyatkozhattam, ekkora feltáró munkára képtelenül. Ezért nem akartam ide kitenni a Kozsdi videót. / Abban reménykedek, hogy a kényelmesek és időhiányosok vagy a kevésbé elszántak nem nézték meg, így neked is kevesebbet kell helyrerakni . Ha válaszolna Kozsdi, - amit valamiért kétlek - kérlek, oszd meg itt velünk is!

Andras Grain Szóval a Nemzetközi Üzleti Főiskolán végzett a Tamás. Az meg ugye a baloldal és Sorosék üzleti iskolája, ahol Bokros is (volt?) góré...(minden összeesküvés-gyártás nélkül)

Szabó Lilla Gabriella Igazából csak ingyen reklámot csináltok ennek a senkinek.

Bozóky Ferenc Az Msz kornyeken is mindig ott legyeskedett mint sokan....masok! Soha nem hallottam es nem is akartam valami miatt hallani....az eloadasait pedig nehanyszor " meghivtuk".....

Szabó Lilla Gabriella Konkrétan az ő pécsi előadása után tűnt el az alapmag a baranyai MSZ-ből...

Andras Grain Ezt is megírtam Kozsdi Tamásnak:
"A Lackner-féle korona és idézet összevág, de az idézet nem a Szent Koronára vonatkozik, hanem arra a szabadkőműves jelképekkel teli rajzra, melyet Lackner készített,s melyet Tamás előadásában lobogtat…
Egy kevésbé indulatos, viszont tényekkel jobban alátámasztott írás jóval szerencsésebb lett volna (különösen úgy, hogy miután azzal vádolta Kozsdi Tamást, hogy nem megfelelően felkészült és alig néhány forrásból dolgozik, Csanád is tulajdonképpen kizárólag Pap Gábor vonatkozó könyvéből idézett.

Szívesen venném egyébként, ha Pap Gábor és/vagy Szántai Lajos érdemben és tételesen cáfolnák a Kozsdi Tamás által felhozottakat, mert -ha ezen okfejtések valóban megalapozatlanok, akkor- hatalmas nagy károkat tudnak okozni,s tovább erodálják, még inkább megosztják közösségeinket (ami régóta kizárólagos célja a magyarság ellen fenekedőknek, s be kell lássuk, hogy jó munkát végeznek, hiszen a magyart mára már szinte minden mentén meg lehet osztani, egymás ellen lehet fordítani.)

Csanád Dobos Ami tény, Pap Gábor nem fog egy Közsdi Tamás „közszereplő” szintjére lesüllyedni – EGY SAS NEM FOG EGY ÜRÜLÉKBEN FORGOLÓDÓ LÉGYRE VADÁSZNI, ráadásul azzal, aki arra büszke arra, hogy úgy tart előadásokat és ir könyveket a Szent Korona témába, hogy nem végez hozzá megfelelő kutató munkát. (Lásd a újabb csúsztatásokkal teli válaszlevelét), 
Személy szerint azt már megszoktuk tőle, hogy úgy korona, arvisura… és egyéb szakértő, hogy lényegi saját szakmailag megalapozott észrevétele nincs. De ezzel még nem is lenne nagy gond. EZ a közszereplés lényege, ahogy Győzike is teszi már lassan egy évtized óta. Nem a minőség, a hitelesség, hanem a nézőszám, a LIKE kattintás a fontos (amit még a válasz levelében is szükségtelenül kihangsúlyoz!). De vannak pontok, amikor igen is szót kell emelni. Ez az a pont, amikor a Szent Korona minősítése átcsúszik egy „parlamenti ötvöstárgy” szintjére, sőt amikor egy vélhetően Lackner Kristóf vakolós metszete alapján egy népszerűség hajhász „közszereplő” veszi a merészséget, hogy egyetlen egy konkrét bizonyíték nélkül Révay hitelességét kérdőjelezi meg, sőt a Szent Koronát is így egy vakolós hamisítvány szintjére süllyeszti le. Kozsdi egyetlen „bizonyítéka” a szent Korona és Révay lejáratására, hogy az Ő által sokra tartott, szabadkőműves korona rajz készítő Lackner ráírta Révay és a másik koronaőr nevét a saját maga által rajzolt vakolós metszetére. Ez senkinek sem tűnik fel? És ezt még a válasz kamuzásában duplán is megerősíti. Azt már csak óvatosan kérdezem meg, ha ennyire igaza van, akkor miért kellett e nyílt levelem minden általa elérhető forrásból kitörölnie? Talán mert fél, hogy bárki összenézi az ő válaszlevelét a nyílt levelem tartalmával? 
Miért épp csak Pap Gábor könyvéből idézek? Ennek több oka van:
- Bár egy tucat könyvet olvastam már a korona kutatás témában az elmúlt 25 évben, mégis Pap Gábort tartom a legkorrektebb szakembernek a témában. Ráadásul Pap Gábor az, aki a koronakutatás gyenge pontjait is fel meri tárni, még ha ezek esetleg az ő nézeteinek gyengítéséhez is vezethetnek.
- Mert Pap Gábor Angyali Korona, szent csillag könyvének tartalma kísértetiesen megfeleltethetők Kozsdi észrevételeivel, „bizonyítékaival”, azokkal a tárgyi infókkal, melyeket a „közszereplő, író” oly nagy magabiztossággal eldurrogtatott a monológjában - mint saját kutatási eredmények). És mert ezek között van többek között a Lackner metszet is, mely szintén e könyvben szerepel.

Sándor Hingyi József Nádor az én nézetem szerint: térdre ereszkedik, bal kezében levett süvege, jobb kezével úgy gondolom a Szent Koronára esküszik. Úgy mint esküvőkor az ifjú házasok a keresztre tett kézzel az ősi magyar esküvel teszik azt. Gondolom nem érhetett a Szent Koronához. (Ez talán még nem Habsburg-imádat a részemről.) A bemutatott, átdolgozott utolsó fekete-fehér képen egy szakállas ördögfej vigyorog ránk! A sötét „angyal” hátul valóban sötétségre ad okot, de ennek is lehetnek művészettörténeti vonatkozásai.

… az jutott eszembe ( ahony magának is) , hogy térdre rogyás közepette nem szokott senki hatalmat, "mágiát" gyakorolni, vagy utánanyúlni egy áhított tárgynak. Feleségemnek is az eskü jutott eszébe. Amire esküszik az ember az egy földi (testet képviselő), de szent "tárgy", halott hős fejfája, ereklyéje... Tehát valamiképp égi kapcsolatot tételezünk föl a "tárgy" és a szellemi fölség, azaz a JóIsten (vagy a hozzá eljutott, megboldugult hős, mint az Ő valamely követendő tulajdonságát képviselő között). Itt az eskütevő ebben a kapcsolatban kezét behelyezve ebbe a "tengelybe" a lelkét adja át ennek a kapcsolatnak. Persze fölvetődhet, a bal kézzel adunk, jobbal elveszünk, de az esküvői esküben a férfi a jobbját teszi a feszületre.

T.R  Kedves Csanád! Köszönöm, hogy kommenteltél az egyik magyarsággal kapcsolatos megosztásomon! Az igazság az, hogy jól esik, hogy valaki, aki tényleg otthonosan mozog ezekben a körökben, "lefigyeli" a szrt, ha már én megosztottam! Nagyon sűrű időszakom volt, ezért nem bírtam mindig odafigyelni. Úgyhogy mégegyszer köszi!

 

KIEGÉSZITÉS 2016. augusztus 25.

A nyílt levél megírásakor két saját felismerést tulajdonítottam Kozsdi „közszereplő”-nek, függetlenül attól, hogy nem is értettem vele egyet. Nincs mit magyaráznom, tévedtem, hiszen Kozsdi celeb ezek közül az egyiket más előadóktól emelte be saját gondolatként a monológjába, természetesen a forrás megjelölése nélkül. A másik esetben pedig – ne szépítsük a dolgot- tudatosan manipulálta újra a hallgatóságát.

-       A „nadrágos” Pantokrátort felvetés Kisfaludy György pár héttel korábbi előadásában hangzott el. Kozsdi, akiről köztudott, hogy előszeretettel követi és használja fel Kisfaludy gondolatait - most is e szerint járt el. Forrás jelzése nélkül használta fel más gondolatát, észrevételét.

-       A másik „felismerése” már súlyosabb. Ez nem egyszerű eltulajdonítás, hanem manipulálás, tudatos megtévesztés – ami még engem is megtévesztett pár napra. József nádor fehérmárvány – szarkofágja (Zala György szobrával) semmiféle hatalmi vágyat nem sugároz! Sőt ennek az ellenkezője van márványba faragva! E mozdulat lényegét, az utolsó előtti (Sándor Hingyi) hozzászólása pontosan meg is fogalmazza. Ráadásul, ha tudjuk, hogy az a Zala György készítette e márvány emléket, aki soha nem lett volna partner Kozsdi féle manipulációs ügyletekben, akkor biztosak lehetünk Kozsdi páholytagsághoz méltó újabb tudatos manipulációjában.

És mi van a Kozsdi által említett fekete angyallal?  Ez nem más, mint a nádori kripta C-terem déli végének nagy bronzangyala, mely József főherceg és felesége, Klotild kettős márványszarkofágja felett őrködik. http://mek.oszk.hu/01500/01599/html/08.htm Nem fekete, hanem bronz! A kettő között hatalmas a különbség, amit Kozsdi önjelölt „szakértőnek” illene ismerni, főleg azért, mert saját szemmel látta a sírhelyet. De őt az ilyen apróságok nem érdeklik, hisz, ahogy ezt a Szent Korona kapcsán kifejtette, ő a képességei révén - mindenki tudása felett áll .” A korona elv nem érthető meg 3-4 dimenzióból. És bármennyire is sokaknak dogmává égett Pap Gábor, Csomor Lajos, Szántai Lajos és mások ezirányú nézete ők a szakrális részekhez nem tudnak semmit sem hozzátenni. Nincs rá szemük.Ahogy a hőzöngő olvasók többségének sem. ”.

Ennyi csúsztatás, hazugság ellenére vélhetően mégis igaza van a celeb „közszereplő” jelöltnek, de nem a mondataival! Igaza van, mert tudja az alaptételt: MINÉL NAGYOBBAT HAZUDIK VALAKI, ANNÁL HIHETŐBB, CSAK ELŐRE JÓL MEG KELL DOLGOZNI A HALLGATÓSÁGÁT A TUDATOS MANIPULÁCIÓJÁVAL.

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 124
Tegnapi: 199
Heti: 503
Havi: 3 381
Össz.: 1 440 804

Látogatottság növelés
Oldal: Nyílt levél Kozsdi Tamás manipulátornak
Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár - © 2008 - 2024 - naput.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »