Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

“Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

2014. július 8.

Dobos Csanád

Toldi trilógia I.

 

Toldi Miklós és a Vénusz bolygó,

avagy Toldi a János vitéz "válaszverse"

I. rész

images.jpg

 

Toldi Arany János műve, mely ismertté tette alkotóját, s mellyel a költő felkeltette Petőfi Sándor figyelmét. A magyar nyelvű wikipedia ezekkel a sorokkal indul. De mi lehet az a rejtett varázs mely Petőfit annyira magával ragadta? Talán valami hasonló kód, ami a János vitézben is megbúvik?

Petőfi és Arany kutatók között régóta ismert tény is ezt a feltételezést erősíti meg:

"Arany igyekszik lépteit a másikéhoz igazítani, úgy valahogy, mint aki hagyja magát a táncba vinni. Első válaszverse tükörkép módjára igazodik Petőfiéhez; ugyanolyan terjedelmű, mint amaz, verselése is pontosan egyezik vele."   Alföldy Jenő: Arany és Petőfi barátsága levélben, versben

Joggal tekinthetjük-e a Toldit a János vitéz hatására írt „válaszversnek”?

Szerintem igen.

 

Dicsőítésből, vagy éppen kritikai szándékkal bőven található összehasonlító verselemzés a két költő óriástól, hiszen több Arany János vernek található Petőfi vers előzménye. Példaként elég legyen utalni Bobkó Csaba tanulmányára, ahol a Kont és társai Petőfi vers és A walesi bárdok Arany János vers közötti megfeleltetésekre hívja fel a figyelmet részletes, szinte soronkénti elemzéssel (http://kitalaltujkor.blogspot.gr/search/label/Arany%20J%C3%A1nos)

"Zsigmond király, gyilkos király" - "Edward király, angol király"

“Aztán kiderült, hogy a két sztori között is alapvető párhuzam van. Petőfi fanatikus királygyűlöletéhez olyan történelmi esetet, vagy talán legendát dolgozott fel (mindjárt meglátjuk, sok más szerző nyomán haladva), melyben a gonosz elnyomó IDEGEN király hazafiakat végeztet ki, mert azok nem hajlandók előtte letérdelni, "megalázkodni", (valójában csak megadni a királynak járó tiszteletet, vagy megköszönni a bejelentett kegyelmet). A bátor hazafiakat a halál se rettenti el, nem hajlandók a zsarnok előtt letérdelni, az őket kivégeztető királyt pedig bűntudat kínozza.”  Bobkó Csaba

 

Ennyi bemelegítő gondolat után a továbbiakban csak a Arany János Toldija és Petőfi János Vitéze közti rejtett kapcsolódási pontok felderítésére törekszünk, melynek egyik kulcsa éppen a Vénusz bolygó mozgásában rejlik.

Vénusz csillag is egy majdnem szabályos pentagrammát (ötágú csillagot) ír le nyolc évente az égen.”

Vénusz bolygó pentagram mozgásának oka az 583,92 napos szinodikus periódusában rejlik. E periódus ötszöröse szinte pontosan 8 földi évnek felel meg:        

583,92 x 5 = 364,95 x 8

Továbbá a Földről nézve a Vénusz 584 nap (19 földi hónap) alatt ír le egy 8-ast a Nap körül. 

 

I.  Szereplők:

images_1.jpgToldi Miklós, béreslegények, Laczfi Endre nádor, Laczfi serege, Toldi György és annak vitézei, Toldi Lőrincné (Miklós és György édesanyja), Bence (Toldiék szolgája), a fiait sírató özvegyasszony, Lajos király, mészároslegények, pesti polgárok és végül Mikola (a cseh vitéz).

13 szereplő, mely önmagában még nem utal napút jellegre. De közülük a 7 megnevesített személy már annál inkább :Toldi Miklós, Toldi György, Toldi Lőrincné, Laczfi Endre, Bence, Lajos király és Mikola. E hetes csoport, mint a dinamikus rendszer tagjai a 12 énekből álló szerkezeti váz figyelembe vételével már több, mint érdekes. Mintha az énekek 12-es sora biztosítanák a (az állatövi) stabilítást a 7 nevesített szereplő bolygó tulajdonságaihoz, hasonlóan ahogy ezt a napút elemzések jelentős részében megfigyelhető. 

Pap Gábor a Toldi Miklós a napúton előadásának https://www.youtube.com/watch?v=QbsdRZjupPQ  1 óra 59.perce körül említi (Szendrei Jutkára hivatkozva), hogy „Uránusz bolygót a Toldi megírásának időszakában fedezték fel, így vélhetően ez a tény is beleszolt a darab csillagmitoszi keretrendszerébe.” Szendrei felvetését elfogadva esetleg a nem nevesített özvegyasszony lenne az Uránusz bolygó megszemélyesítője?

De a 13 szereplő megoszlása további érdekességeket is rejt. 8 egyéni szereplő mellett (7 nevesített + az özvegyasszony) 5 különféle csoportos szereplőket találunk (béresek, Laczfi serege, Toldi György vitézei, mészároslegények, pesti polgárok). Ez az 5+8-as megbontás viszont már a Vénusz bolygóra utal, mely már Petőfi János vitézének elemzésénél (http://www.naput.hupont.hu/60) is többször szóba került, akár a huszárok Franciaországba menetelésének pentagram mozgásábrája, akár az elbeszélő költemény tér-idő szerkezetében egyéb szabályosságok kapcsán.

Ahogy a János vitéz szerkesztésében a vénuszi tulajdonságok tudatos alkalmazása figyelhető meg, úgy ez méginkább érvényes Arany János Toldijára is! De nézzük tovább az Toldi és a Vénusz bolygó kapcsolatát.

 

II. Időrend

images_3.jpgÉrdemes újra felídézni, hogy a két részletben megírt János vitéz időrendje 8+5 „napokban mért” időtartamban oszlik meg, a Vénuszi mozgásrendnek megfelelően.

Arany remekművének időrendje is igazodik a Vénusz égi mozgásához. Pontosan 8 nap telik el a gonosz lelkű Toldi György Nagyfaluba érkezésétől Mikola cseh vitéz legyőzéséig.

 

 

Ének

Sorszámozott

Részek

NAP

Esemény

1.

14

1.

Puszta,

2.

16

 

Nagyfalu családi birtok, Toldi György érkezése,

3.

9

 

„repülő kő”

4.

23

2.

Nádasban bújdosás

 

 

3.

Harmadnapra Bence megjelenése a nádasban

5.

16

4.

Réti farkas fészke,

6.

21

 

Farkas tetemekkel a nagyfalui szülő ház újra

7.

13

4-6.

Pusztai vándorlás Buda felé

 

 

7.

Rákosmezei temető, Pest városa,

8.

15

 

Toldi György álnok terve a Király előtt

9.

19

 

Pest újra, az elszabadult bika, vágóhíd, temető újra

10.

23

 

Bence második érkezése, öreg csapszék

11.

20

8.

Csónak Pest-Buda között a Dunán, Budán fegyver vásárlás, csárda újra. Csónak a Dunán újra, majd párbaj a cseh Mikolával a szigeten

12.

14

 

Lajos király előtt újra, az igazságosztás

 

Összesen: 203

 

 

Toldi története 8 napban, 12 énekben és 203 sorszámmal ellátott részben és 19 színhelyen játszódik le.

 

III. Térszerkezet

images_6.jpgA nagyfalui pusztától Budáig 19 különböző helyen zajlik a cselekmény, melyek a táblázatban vastag betűkkel vannak kiemelve.

A 19 helyszín 12+7, illetve 14+5 –ös csoportokra bontható szét, melyeknek az esetleges asztrálmitoszi kapcsolódásairól már eddig is szó volt.

12+7:

12 helyszín, mely közül 7 ismétlődik. A 12/7-es megbontás mindha a zodiákus égi keretrendszer és a klasszikus asztrológiában használt bolygók számára rímelne rá.

14+5:

A 19 helyszín közül 7 kétszer is ismétlődik, azaz 14 alkalommal olvashatunk róla, míg 5 helyszín csak egyszer jelenik meg a költeményben.

Az 5 ismétlődés nélkül megjelenő helyszín, mintha a 8 nap eseményének lenne méltó párja, így együtt utalnának tér-idő kapcsolatban a Vénusz bolygó szerepére.

De ez a 19-es szám ott van a Vénusz égi mozgásában is! Ahogy már említettem, az 584 nap lényegében 19 földi hónapnak felel meg, annak az időszaknak, mely időszak alatt a Vénusz bolygó egy 8-ast ír le a Nap körül.

 

IV. Énekek, az énekeken belüli sorszámozott részek, valamint a sorok száma

images_2.jpg

Énekek számossága

12 ének, valamint egy 16 soros „előszó”. Azaz 13-as fő szerkezeti egység, mely 8+5-ös egységekre szintén felbontható. Az előszóval induló első 8 egység Toldi Miklós fizikai útját meséli Nagyfalutól-a pesti nagyvárosig.

A második 5-ös egység kezdeti és záró képe Lajos királyhoz köthető. Csak míg ennek az ötösségnek a kezdetekor a „róka lelkű” György áll a király előtt, addig a 12. ének végén már a megdicsőült Miklós. Ez az befejező ötösség már Miklós számára a megvilágosodás útját jelenti, innen már pontosan tudja az utat és annak módját is, hogy válhat a király lovagjává.

És ahogy Toldi számára az utolsó, befejező ötösség (5 ének) a megvilágosodás időszaka, úgy János vitéz esetében is az utolsó 5 napjának története. Toldi és János vitéz is az utolsó ötös egységben (ének és nap) már pontosan tudja az útját és az ahhoz vezető utat. Innentől kezdve már nem követnek el hibát, hanem haladnak a céljuk beteljesítésének útján. Míg János vitéznek ezt a pillanatot a Szekeres „útmutatása” adja meg, addig Toldi számára a gyermekeit sírató özvegyasszonnyal találkozás, valamint az édesanyja által küldött 100 arany kézhezvétele teremti meg ennek a lehetőségét.

Nem véletlen ez az újabb 8+5-ös vénuszi rendszer megnyilvánulása a két költeményben.

Mindkét költeményben a hős egyszer még hazalátogat (János vitéz Franciaországból, míg Toldi Miklós a farkas tetemekkel a nádasból), hogy aztán az útjuk második részének végén (immár elnyerve az álmaikat) már soha többé ne menjenek a falujukba:

„ Mármost Toldi Györggyel lakhelyet cserélünk,
Ő Nagyfaluba megy, mi pedig itt élünk:”    
12. ének

Toldi Miklós farkasos hazalátogatását még Pap Gábor is furcsálja, nem véletlenül „szívdöglesztő, túl írt jelenetnek” minősíti ezeket a sorokat (előadásának 2 óra 29.40). Viszont ha elfogadjuk, hogy a Toldi a János vitéz „válaszverse”, akkor érthető Toldi hazafordulása!

A Toldi szerkezetét át + átszövi a 7-es, 12-es klasszikus asztrálmitoszi szemlélet és a 5+8-as (együtt 13-as) Vénuszi szerkesztési elv kettőssége, melyek a kisebb szerekezeti egységekben szintén fellelhetők.

 

 Következő oldal:

http://www.naput.hupont.hu/63

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 199
Heti: 447
Havi: 3 325
Össz.: 1 440 748

Látogatottság növelés
Oldal: Toldi és a Vénusz bolygó I.rész
Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár - © 2008 - 2024 - naput.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »