Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

“Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

Winkler Zoltán

Az erfurti misztikus Zodiákusról

Ha van egy csillagtérképünk – vagy legalább is ismerjük a csillagképeket –, megfigyelhetjük, hogy az erfurti Dómban látható Mária Egyszarvúval triptichon főbb szereplői a csillagos égen is előfordulnak. Mind a négy, a kép variációin visszatérő szereplő fölfogható így.

wz_1.png

Elsőként Máriát tudjuk beazonosítani. Logikus, hogy a Szűz (Virgo) csillagképnek (állatövi jegynek) felel meg.

Ugyanígy megfeleltethető a Krisztust szimbolizáló egyszarvú az Egyszarvú (Monoceros) csillagképnek, amit Gábriel arkangyal kutyái hajtanak a Szűz ölére. Az erényeket megtestesítő iménti négylábúakban sem nehéz ezek után a Kiskutya (Canis Minor) és a Nagykutya (Canis Maior) csillagalakzatot észrevennünk. A kettő szabályszerűen harapófogóba fogja az Egyszarvút.

Hát Gábriel arkangyalban mit lássunk?

Kettős szerepe van, szó szerint is. Láthatólag kisebb, mint Mária, akivel – egyrészt – kapcsolható. Ezért érthető, ha neki – elsőre – nem csillagképi, hanem ennél kisebb, mégpedig bolygószerepet szánunk. Csakis Hermész /Merkúr/ szerepe lehet a ráeső – más planéta alkalmatlan hírvivői feladatra. (Fenti kettőssége már most kezd teret nyerni: hírvivői szerepe mellett jut neki más feladat is, pl. a hajtóé…) Föltűnő, hogy az arkangyal méretre némely ábrázoláson ugyanakkora, mint a Szűz. (Pl. a  Dómmal szomszédos Severi templomban) Ebből következhet, hogy Gábriel is hozható csillagképpel közös nevezőre. Gábriel arkangyal megidéz egy csillagképet: az Ikreket.

Másrészt neve napja március 24-re (Németországban 25-re), a Kosba esik. Ha megfigyeljük kürtjét, benne a Kos (^) jelére ismerhetünk, kissé átalakítva.

Éppen jeleket adnak vele. („Kinek füle van a hallásra...“ Máté 13-43)  

A festő nem kezdő... Csak azért, hogy közölje velünk, ő tudja, hogy írják – kezdők – a Kos jelét, ennyi kedvéért nem fog kezébe ecsetet. (A hegyek nem azért vajúdnak...) Köztudott, hogy (németországi) templomokban is vannak asztrológiai-asztronómiai jelek – a középkorban a kettő még egy! –, amiknek a miértje mára azonban feledésbe merült. Erre a miértre röviden a művészet mágikus céljának aláhúzásával válaszolnánk: a világ eseményeinek a befolyásolása a cél a templomokba tett – mágikus – jelekkel-eszközökkel... Gábriel Kosságát elárulhatja egyidejűleg a kezében tartott kutyapóráz is, ami vizuálisan megint a Kos vé-szerű jeléből magyarázható. Természetesen kutyái is besorolhatók a Koshoz – elég csak a keleti Zodiákusra hivatkozni.

 Két, egymástól jól elkülöníthető szinten juttatják tehát tudtunkra, hogy Gábriel Kos. Az első szint a tudati szint: tudott róla, hogy ő Kos, névnapja ebbe az asztrológiai hónapba esik. A második szint a látványi szint: vizuális eszközökkel is közlik, hogy Gábriel Kos: a fönti fölsorolás három pontját foglalnánk össze most: kürt, póráz, kutya. Mindhárom a Kost idézi.

Tehát: virtuális – nem valódi, csak odaképzelt – szinten az Ikrekség is jelen lesz az egyidejűségen keresztül. (névnap és/de egyidejűleg látványi eszközök felsorakoztatása révén is.)

Most érthetjük meg, hogy miért párosul az efféle ábrázolástípushoz (Szűz-egyszarvú, Gábriel- kutyái) az állandósult „misztikus“ jelző. A szakirodalomba e képtípus a misztikus egyszarvúvadászat címszó alatt vonult be.  (pl.: Winfried Hagenmaier, Das Einhorn. Eine Spurensuche durch die Jahrtausende München 2003. 44-46.old.)  Az ismert német zenei néprajzkutató Marius Schneider szerint a Szűz és az Ikrek misztikus kapcsolatban állanak. Gábriel jó hírének Mária örül. Lelkiállapotát befolyásolja a közlés.

A normális, kiséves haladási irány szerint kapott, az ismert Kos, Bika, Ikrek stb sorrendiségű szellemiségeket kiegészíti egy lelki-misztikus szint, ami ismét egy Zodiákust ad, azonban ennek sorrendje az előző Kos-Bika-Iker-stb a Halakig sorrendtől eltér. Ennek feladata, osztályrésze a szellemiséget - a kiséves napjárás szerint érintett napúti stációkat - befolyásolni-kiegészíteni. (A misztikus zodiákus jegyeinek sorrendje pl. az Őshagyomány 4. számában olvasható)

 

Az eddig elsoroltakon kívül van még 3 dolog, amit mindenképp megemlítenénk.

1) a fönt szóba hozott, Gábriel arkangyal által kiváltott, a Szüzet is bevonó kettős, misztikus „játék” (üdvtörténeti program) (v.ö. a misztikus Zodiákusról elmondottakkal) folyik tovább, de már nem a kép keretein belül, hanem a templom falai között illetve falaiban. Arról van szó, hogy az erfurti Dóm pontos neve Mária-dóm s emellett annak egy nagyon fontos részét, a magasszentélyt (Hoher Chor)  éppen március 25-én, Gábor napján kezdték építeni. (Amely adatot e sorok írója az erfurti Dóm hivatalos honlapján találta, de sajnos azt mára már eltávolították vagy áthelyezték.)

A Gábriel- Szűz Mária kettősben mindazonáltal csak akkor láthatjuk az Ikrek-Szűz  kölcsönviszonyát is, ha az arkangyalt az imént bemutatott módon az Ikrekséggel kapcsoljuk. Következtetésképp ebből az adódhat, hogy mikor misztikus zodiákusra fordul a szó, annak misztikus része nem azonnal, hanem valamely áttételen keresztül lesz felfogható-leolvasható.

2) A Gábriel-Merkúr megfeleltetésnek – ismét micsoda véletlen! – fényes példájával szolgálnak Erfurt egy másik helyén. (negatív visszacsatolás). Csak ki kell sétálni a Fischmarktra - a halpiacra, ugyanis ez volt a hely régen , amelyről a tér a nevét is kapta -, ahol a ma galéria Haus zum Roten Ochsen nevű épület oromzatát díszítő domborműsorozat egyik bolygószereplője az ábrázolt hét erőben-erővesztésben lévő planéta közül Merkúr  - és milyen érdekes: nem lesz bearanyozva a kezében tartott kürt, ellentétben a Dómban Gábrielnél megfigyelt aranyozott kürttel. A Haus zum Roten Ochsen dombormű-sorozatán az összes többi bolygó egy-egy aranyozott tárgyat tart vagy ereszt le – függően attól, hogy erőben vagy erővesztésben vannak-e az adott állatövi helyszínen (azaz a befoglaló téglalapformában.)

wz_2.png

1. Merkúr, leengedett kürtje nem aranyozott

 

 wz_3.png

1. Az ábrán balra Szaturnusz a Vízöntőben, 

2. jobbra tőle a Bak, emelt szablyás Marssal, leresztett szablyás Jupiterrel

 

Ezen a domborműsorozaton vélelmezésünk szerint  a Halaktól visszafelé haladva a Vízöntőn-Bakon át az egymással nem misztikus kölcsönösségi viszonyban álló jegyek ábrázolása történik.

 wz4.png

1. 3.ábra A hét bolygó a Fischmarkton Szaturnusztól a Holdig

 

3) A  Haus zum Stockfisch ma a helytörténeti múzeumnak ad otthont. A megfigyelhető ábrázolások - hasonlóképp a Dómban megismert Szűz-Ikrek kölcsönviszonyhoz  - az oda-vissza szellemiséget és lelkiséget adó Rák-Mérleg párt hivatott ábrázolni. (A Ráknak a Mérleg, a Mérlegnek a Rák adja a lelki kiegészítőjét…) A Mérleg széthúzott képjelét  jól felismerhetjük a következő képeken,

 wz5.png wz6.png

míg a főbejárat feletti boltív évkört szimbolizáló legmagasabb pontján megjelenő szakállas fej a Rákban - az évkör legmagasabb pontján - erőben lévő Jupiterre utal. Szakálla csavarintása  a Rák pörgését adja vissza.

wz7.png

Hogy biztosak legyünk a dolgunkban, az oroszlán is megjelenik, de kettős alakban, egyszer a Jupiter-arctól jobbra – hisz tényleg az Oroszlán követi az évkörön, de előtte is Oroszlán volt látható, az pedig az Ikrek jegyre utal vissza – mivel az van a Rák előtt. Arra, hogy más síkon folyik az értelmezés - azaz hogy itt is a misztikus zodiákus jut szerephez - ismét az utalhat, hogy nem egy síkban (nem egy évkörön) ábrázolódik a Jupiter által megidézett Rák és az evvel ellentétben tökéletesen látható Oroszlán jegye. Kicsit hasonló volt a helyzet az Egyszarvús kép esetében is: más-más síkon zajlott ott is az információk átadása. Míg Mária, a Szűz (mint Zodiákusjegy) megidézése direkt történt, addig az Ikreké áttételesen. 

wz8.png 

1. Haus zum Stockfisch

Az ember része és egésze az univerzumnak. Szellemi tevékenységével (mely fő tevékenység ha épp zodiákusjegyek dekódolására irányul) jeleket generál és aktivál. Így ha e szellemi tevékenység „senkitől és semmitől meg nem zavart, teljes lélekkel, odaadással végzett tettleges elmélyülés, [akkor az]  alanyát a világban működő erők egyikévé avatja.” (Idézet Cseh Tamás „Mélyrepülés” c. albumának borítószövegéről)

…és aki ilyen dolgokat észrevesz (azaz a misztikus és normál Zodiákus kapcsolódási lehetőségeinek tudásával érkezik fenti városba és eltölt pár évet e festett-faragott jelek között) - az majd jól megnézheti magát, mert a kölcsönviszony folytatódik, de immár saját életében. Mert mit gondoljunk immár saját (erfurti) telefonszámunkról, mely egy (magyarországi)  igazán jó barátunk telefonszámának megfordítása?

 

De sorsa előre elrendezett sors, melyben - még ha hiszi is, hogy ő a „rendező” és rendelkezik szabad akarattal - a főrendezőt nem ő alakítja, hanem nála felsőbb hatalmak.

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 93
Tegnapi: 202
Heti: 1 225
Havi: 6 985
Össz.: 1 412 703

Látogatottság növelés
Oldal: Az erfurti misztikus Zodiákusról
Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár - © 2008 - 2024 - naput.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »