Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

“Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

 Dobos Csanád:          

Szophoklész: Antigoné - NAPÚT ELEMZÉSE

                                 II. rész

Antigoné cselekménye a Napúton

A dráma Napút szerkezete tengely elvet követ. A színpadi mozgások jellemzői:

- Minden egyes színpadi beállítás igazodik egy-egy zodiákus tengelyhez. A színpadon éppen jelenlévő szereplők (bolygó karakterek) ennek megfelelően cselekednek. Csak annak a bolygó tulajdonságnak van lehetősége a pillanatnyi színpadi szereplésre, ki az éppen aktuális zodiákus jegyben otthon vagy erőben van. Bár ettől a szabálytól indokolt esetben időnként eltér a Napút szerkezet, így rögtön az indításkor is. (A bolygók és állatövi jegyek kapcsolatát a mellékletben szereplő, Pap Gábor által összeállított táblázat foglalja össze www.naput.hupont.hu/6)

- Ezek a tengelyek a kisévi (365 napos) rendszernek megfelelő irányban forognak körbe, azaz Halak jegyet a Kos követi, majd a Bika...

1.-a Antigoné és Iszméné                          SZŰZ-HALAK tengely

 h1.png

 Két SZŰZ beszélget a hírről, Kreón parancsáról, valamint a testvérgyilkosságról. (Ekkor még a házasság feltétele volt a lányok szüzessége!) Ez rögtön a SZŰZ-HALAK asztrológiában ismert "haláltengelyre" utal. A Káin és Ábel, vagy éppen Romulusz és Rémusz féle testvérgyilkosságok a Halak állatövi jegyhez kötődnek, ahol nincs elég energia mindkét testvér túléléséhez, így egymást pusztítják el a “túlélés” érdekében. (A Szűz lányok bátyjai is pont ilyen Halak típusú testvérgyilkosság áldozatai)

A Szűz jegyben a Merkúr bolygó (aki a hírek hordozója) van otthon, és erőben is. Ezért is fontos már az indításkor a HÍR, Kreón utasítása.

A vénuszi tulajdonságokkal rendelkező Antigoné döntése indítja el az eseményeket, hiszen ő most (a Halak jegyben) erőben van. Most még megteheti, hiszen ekkor még nem a szaturnuszi-kreoni törvény a meghatározó és ekkor még (a Halak jegyben) a Jupiter van otthon.

„Se jó, se rossz hír nem jutott azóta, hogy Két testvér két testvérünket vesztettük el,

Kik egy napon s egymás kezétől estek el...”

„A tiltó szót szívükre, mert ki megszegi, Nyilvánosan fogják azt megkövezni majd.”

 reklam.png

1.-b  A kar bevonul

A Trencsényi-Waldapfel Imre fordításában eredetileg a Kar csak Antigoné távozását követően vonul be. Látszólag nincs fontos szerepe, hogy mikor is érkezik a színpadra a Kar: Antigoné távozása előtt, vagy éppen utána. De mégis hatalmas ennek a súlya. Egy elcsúsztatott bevonulás pillanatok alatt fel tudja borítani a Napút rendező elvét. Elfogadva a NAPÚT elemzés logikáját, a jupiteri tulajdonságokkal felruházott Karnak már ekkor (Antigoné távozása előtt, az első színpadi beállítást követően) kell bevonulnia, hiszen ekkor még a Jupiter otthon van a Halak jegyben. A téves színpadi összevonás torzít a Napút szerkesztésen, hiszen a jupiteri-Karnak a KOS –MÉRLEG jegyekhez már semmi köze sincs.

A Kar korábbi bevonulását szintén alátámasztja, hogy ezáltal egy újabb, önálló színpadi mozgás jelenik meg a színpadon. Így a korábban feltételezett 24 színpadi beállítás számossága pillanatok alatt helyre is áll.

 

2.-a Iszméné a palotába megy, Antigoné oldalt távozik.       

                                                                     MÉRLEG –KOS tengely:

h2.png

 A Kos-ban a Mars otthon, míg a Nap erőben található, ahogy ezt az asztrológiai összefoglaló táblázat is mutatja. (www.naput.hupont.hu/6)

"Fénylő Héliosz, ily szépen Hétkapujú Thébai felett Nem ragyogott soha még sugarad, Föltüntél valahára, s arany Napra nyitod szemedet...”

A tengely kapcsolat a Kos oldalával indít a Napra vonatkozó erőteljes utalással, de Mars is megjelenik ugyanígy:

"Fegyver rengeteg és Lófark leng a sok sisakon. Meg-megállt palotánk felett - Gyilkos dárdasor áll körben Szegezve a város hét torkának -, Hogy vérünk habzsolja a csőre”

A tengely másik oldalán, a Mérlegben Vénusz van otthon, a Szaturnusz pedig erőben. Ennek megfelelően ideje is, hogy a szaturnuszi-Kreón már színre lépjen, méghozzá jóságos királyként:

“Hanem itt jön már az új király, Kreón, Menoikeusz fia, Új isteni szándék tette királlyá.”

2.-b Az utolsó sorok közben lép a színpadra Kreón, kíséretével

Most a tengely Mérleg oldala következik az ítélkezéssel, az egyensúlyteremtéssel:

„Különbséget teszel hű és pártütő között, Különben is csak rajtad áll ítéletet”

„A várost újra talpra állni engedik”

 

3. Az őr fellép                                                SKORPIÓ-BIKA tengely

sk.jpgA Skorpióban a Mars van otthon, ezért is érkezik most a marsi-ŐR. Ekkor már a Szaturnusz csak rejtett erőben található, ezért nem tudja megbüntetni a szaturnuszi-Kreón az Őrt a hibájáért !

A Bikában a Vénusz otthon, a Hold erőben van, s a tengely másik oldalán ez meg is jelenik. A fül és a szem a mikrozodiákban a bika helye.

„A tettes bántja lelkedet, meg én füled”

 

 

4.-a Kreón a palotába megy                           NYILAS-IKREK tengely

nzil_nd.jpgNyilasban Jupiter van otthon, és a Merkúr rejtett erővel nyilvánul meg.

A szaturnuszi-Kreónnak ekkor gyorsan kell távoznia, mivel ekkor már nincs otthon. A Nyilas jegy már a Jupiter otthona, ahol az ingyen kegyelem végre érvényesülhet. (Ha a szaturnuszi Kreón továbbra is jelen volna, akkor nem lenne esély a jupiteri ingyen kegyelemre, hiszen  Szaturnusszal csak a törvény érvényesül, nem a kegyelem).

„A legjobb volna megtalálni, csakhogy az Szerencse dolga, hogy meg tudjuk fogni őt. Biztos csak egy: nem láttok többet engem itt, Hiszen reményemen felül történt az is, Ha most innét az istenek kimentenek. “

A dráma legismertebb (jupiteri) monológja is itt olvasható, hiszen a tengely Nyilas végén a Jupiter otthon van.

“Sok van, mi csodálatos, De az embernél nincs semmi csodálatosabb…”

4.-b Az őr oldalt távozik

A tengely másik oldalán az Ikrekben Merkúr van otthon, ennek megfelelően itt kell most utalni a merkúri tulajdonságra, a merkúri tudásra.

“Ha tud valamit valaki, Mesteri bölcset, újszerűt, Van, ki a jóra, van, ki gonoszra tör vele.”

 

5.-a   Az őr jön Antigonét vezetve                           BAK-RÁK tengely

bak.jpgBakban a Szaturnusz (a törvény) van otthon, a Mars pedig erőben található. A marsi-Őrök fogják közre az elkövetőt.

„Csak nem szegted meg a törvényt, A királyi parancsot balgatagon, S ezek itt fogtak s idehoztak? “

“Kilép a házból, s éppen jókor van újra itt. “

Kreón megint jókor érkezik, mivel ez most az ő másik (a Bak jegyű) otthona.

5.-b    Kreón kilép a palotából. Néhány szolga kíséri

A Bakkal szembeni Rákban a Hold van otthon, és a Jupiter erőben található.

 “Mi az? Mi fordulat kívánja jöttömet?”

A RÁK jegyre a fordulat a jellemző, ezért is Rák a jelképe e csillagképnek. Az a rák, mely visszafelé ugyanúgy szalad, mint előre. A napi fénymennyiség is a Rák jegy elején éri el a maximumát és onnantól kezdve már rövidülnek a nappalok. (Pont a fény-sötétség egymáshoz való kapcsolata adja az állatövi rendszer és ezzel együtt a Napút járás egyik alapértelmét is)

 

6.-a Az őr távozik.                                    VÍZÖNTŐ-OROSZLÁN tengely

zodiak_band.jpgA vízöntőségre utalás főleg a Kreón (Szaturnusz) szájából hangzik el, hisz még mindig otthon van, ahol a Jupiter csak rejtve van erőben.

 “Még megtudod, kiben kemény az indulat, Legkönnyebben bukik, s a vas, habár erős, S imént kohó tüzében izzott, láthatod, Ridegségében legkönnyebben eltörik. A zabla is kicsiny, s tudom, megfékezi Szilaj lovak vadságát.”

És megjelenik itt a VÍZÖNTŐ paradoxon egyik része, mely szerint a Vízöntő ráömlik a mellette álló BAK és HALAK jegyekre. Azaz a Bak és Vízöntő, valamint a Halak, Vízöntő jegyek egymásba mosódnak. A “Gyűlölni nem születtem én, szeretni csak“, a vénuszi tulajdonságokkal rendelkező Antigoné önvallomásának a Halak jegynél kéne szerepelnie, mégis a Vízöntő jegynél olvasható.

“Hugával együtt, mert én ezt is vádolom, A temetés tervéről biztosan tudott. Hívjátok őt is, ott benn láttam én imént, S feltűnt zavart és réveteg tekintete. A lélek gyakran, mint a tolvaj tetten ért Bűntársa, sötét tervek árulója lesz.”

És ez az idézet sem illik ide, hiszen ez már a Bak jegyhez kapcsolódik, de mégis mindkettő itt, a Vízöntő jegyben olvasható. (Kreón és Iszméné kapcsolatáról már az elemzés legelején szó volt).

6.-b  Iszméné kilép a palotából

 “S könny gördül végig a kedves arcon”

Vízöntői kép a sírás. Kreón indokolatlanul durvábban beszél Iszménével, mint a tényleges “bűnelkövető” Antigonéval.

"KREÓN (Iszménéhez)

Szólj hát, ki mint kígyó csúsztál házamba be, S titkon szívtad vérem, s nem vettem észre sem, Hogy trónom két megrontóját táplálom én, Szólj hát, a temetésen részt vettél te is, Vagy hogy nem is tudtad, megesküszöl reá?...

ISZMÉNÉ Megtettem én is azt, mit ő: mindenben egy Szándék vezet, s a büntetést is vállalom.

ANTIGONÉ Csakhogy vállalni nincs jogod, mivel te nem Jöttél velem, s én nem közösködtem veled!

ISZMÉNÉ De most, hogy bajba jutsz, nem restellek veled Hajózni egy hajón a szenvedés felé.

ANTIGONÉ Kezed nem osztozott a tettben most se kérj Közös halált. Elég, ha meghalok magam.

ISZMÉNÉ De nélküled maradva élnem is mit ér?

ANTIGONÉ Kérdezd Kreónt, adtál szavára eddig is.

Érdekes mondatok! Iszméné miért vallja magát bűnösnek? Miért támadja annyira Kreón Iszménét? Ezek azok a mondatok, melyeket szinte egyik drámaelemzés sem szeret észrevenni, inkább átugorják, mintha ott sem lennének. Pedig a dráma igazi megértéséhez pont ezek a mondatok adják a kulcsot, viszont ezek a kulcsok csak a Napút szerkesztés ismeretében értelmezhetők.

Az idézet elejéről és legvégéről már szó volt, de mit jelent a “De nélküled maradva élnem is mit ér”?

Látszólag egy üres, színpadi hatást erősítő kérdés, de mégis annál jóval több. Iszméné Hold tulajdonságú, így érthető a kezdeti halovány karaktere, majd a gyors jellem változása a drámában. Ahogy a Hold is pár nap alatt jelentősen változtatja az alakját, úgy ő is a véleményét. Antigoné Vénusz karaktere is tisztázott már. Antigoné és Iszméné kapcsolata így VÉNUSZ-HOLD kapcsolat. A Hold havonkénti visszaszüzesítő hatásától sosem lehetne élet. Ehhez szükség van a vénuszi megtermékenyítő erőre is. Ettől lesz nő a nő! A kettő együttes ereje valami olyat eredményez, melyet minden világvallás ismert. Ennek az egyik legtisztább fokozata a szeplőtelen fogantatás. Akár az egyiptomi Ízisz-Ozirisz-Hórusz főisten történetének, vagy éppen a Szűz Mária kultusznak (Pap Gábor lényegre törő megfogalmazásában) ez az asztrológiai lényege. Ez az együttes Hold-Vénuszi tulajdonság ami egy magasabb dimenzióba emel minket és a dráma szereplőit is.

Ezért lesz ennek majd fontos szerepe a dráma végkifejletében.

 

7. A két leányt elvezetik                              HALAK-SZŰZ haláltengely

h1.pngHaláltengely újra, immár másodszor. A két szűz elvezetése a halálba, ehhez szinte semmit sem kell hozzáfűzni.

A vízöntő-paradoxon megfigyelhető itt is, hiszen a Halak jegyre ráhullámzik a Vízöntő.

„KAR Boldogok, kiket nem látogat meg életükben sorscsapás,Mert akiknek isten rázta meg palotáját, Nemzedékről nemzedékre kúszik házukban a romlás, Mint hullám a tengeren, Hogyha thrák szelek zavarják S felkavarják végigfutva rajta, a mélységeket, Mély örvényből hömpölygetve Sós és szennyes áradást, S zúg a szélcsapkodta, hullámverte partok sóhaja...”

 

8. Jön Haimón                                                KOS-MÉRLEG tengely

h2.pngA KOSban a Mars otthon, a Nap erőben található, míg a MÉRLEGben  a Vénusz van otthon, és a Szaturnusz pedig erőben.

Haimon kezdeti vénuszi „jófiús” engedelmessége, a frigy hangsúlyozása a MÉRLEG jegyre utal. A hirtelen indulatos kitörése, apjával szembeszegülése viszont már marsi tulajdonság.

KREÓN     Gonosz fiú, atyáddal perbe szállni mersz?

HAIMÓN     Mert látnom kell, hogy jogtalanságot teszel. De már magam is áthágom a törvényt, Mikor ezt látom, mert nem tudom Feltartani többé könnyeimet, Látván, hogy a minden élő közös Nászágya felé megy Antigoné.

 

9.-a Az utolsó sorok közben Antigonét elővezetik a palotából       

                                                                   BIKA -SKORPIÓ tengely

sk.jpgBIKÁban a Vénusz otthon, a Hold erőben van.

'Átkozott nászágya anyámnak, Melyben önfiát ölelte”

Ez testiség a javából! Nem véletlen, hogy pont a BIKA jegyben kerül megemlítésre, hisz ez az évkörben a testiség és az érzékiség burjánzásának ideje.

9.-b Kreón visszajön

SKORPIÓ - Mars otthon, Szaturnusz rejtett erő.

Mit gondoltok, ha meg lehetne váltani Halált a jajgatással, véget érne-e?

Még mindig nem vittétek el? Beboltozott Sírbarlangjába téve, mint parancsolom, Hagyjátok ott magára, s haljon meg, ha kell ,...

Megbánják azok ezt, hiszem, Akik elhurcolni haboznak őt!”

Szaturnuszi-Kreón rejtett erőben van, ezért nem tud igazán parancsolni, hasonlóan, ahogy a 3.pontban is történt, amikor az Őrt nem tudta megbüntetni.

 

10. Antigonét a kardal közben elvezetik. Jön Teiresziasz, a vak jós; egy gyermek vezeti                                                                                                                IKREK - NYILAS tengely

nzil_nd.jpgA NYILASt az otthon lévő Jupiter és a merkúri rejtett erő jellemzi. Az IKREKet viszont az otthon lévő Merkúr és a vénuszi rejtett erő.

A megszólított vén Céllövő, a jós nem más, mint maga a Nyilasban otthon lévő Jupiter. A jóslat maga a hír, az információ, azaz a merkúri jelenlét. Itt nem tud mást csinálni Szaturnusz, csak hallgatni a jóslatra, mivel nincs otthon, sem erőben ekkor.

 

11.-a Teiresziaszt a gyermek elvezeti                  RÁK-BAK tengely

bak.jpgA RáKban a Hold otthon, a Jupiter erőben van, ezért tudja a jupiteri karvezető immár utasítani a Szaturnuszt

KREÓN Mit kell hát tenni? Szólj, és én rád hallgatok.

KARVEZETŐ Eredj, s hamar bocsásd ki verméből a lányt. S temesd el illőn azt, ki már holtan hever. Ó, jaj, nekem, szivemnek ellenére van, De hát a végzet ellen nem harcolhatok.

11.-b Kreón szolgáival együtt távozik

Csak a jupiteri karnak van monológja, hiszen most a Jupiter van erőben. A monológ tele van BAK jegyre utaló kifejezésekkel: szikla, barlang, város, iszonyú kórság, éjszaka, pásztor...

 

12.  Hírnök jön                                                OROSZLÁN-VÍZÖNTŐ tengely

zodiak_band.jpgOROSZLÁN a Nap otthona, ahol a Mars rejtett erőben van.

„Haimón halott. Önvére volt a gyilkosa. Atyját ítélve el, megölte önmagát.”

Haimon a dráma Nap karaktere, ekkor van otthon, ő adja a közeget, de az erőszakos Mars öl.

 

 

13.  Eurüdiké cselédeivel kilép a palotából        SZŰZ-HALAK tengely

h1.pngA HALAKban Jupiter otthon, Vénusz erőben van. A SZŰZben viszont Merkúr egyszerre otthon és erőben is.

 

Természetesen, mint a dráma legelején, a halálhírnek most is, ebben a haláltengelyben kell érkezni a Szűzhöz (Merkúr-hír, Halak-halál).

 

 

 

14. Az utolsó szavaknál Eurüdiké szolgálóival együtt hirtelen bemegy a palotába                                                                                                                                      MÉRLEG –KOS tengely:

h2.pngA Mérlegben Vénusz (a szeretet) van otthon, míg Szaturnusz (a néma közege) erőben.

„Nézzünk utána hát, a fojtott indulat  Nem rejt-e titkos szándékot szemünk elől?     

Való, amit mondasz, jerünk a házba be,  A némaságnak is hatalmas súlya van.”

 

 

 

15. A hírnök bemegy a palotába; Kreón jön, Haimón holttestével                                                                                                                                                                               SKORPIÓ-BIKA tengely

sk.jpgSKORPIÓban a Mars van otthon, ezért is lehet újra gyilkosság, erőszak...., Szaturnusz rejtett erő pozíciója miatt közvetlenül nem tud beleavatkozni az eseményekbe, megakadályozni az újabb haláleseteket. Kreón tehetetlen, de mégis tanul belőle, mely hatással van a későbbi eseményekre.

Haimón színpadi megjelenése szokatlan, hiszen e tengelynél a Nap nincs sem otthon, sem erőben. Bár jelen van a színpadon Haimón, de már csak egy halott test formájában. Már csak színpadi kellék és nem szereplő, olyan mintha ott sem lenne.

BIKÁban a Vénusz otthon, a Hold erőben található.

„Hogyan ölt a merevség, Látjátok itt azt, aki ölt, És azt, aki meghalt, az apát s a fiút. Jaj, átkozott parancsaim!”

 

16.-a Második hírnök kilép a palotából               NYILAS-IKREK tengely

nzil_nd.jpgAz IKREKben Merkúr otthon és a Vénusz rejtett erőben található. Ezen a tengelyen van a szeretetnek igazán lehetősége felülkerekedni a törvény rideg szabályán – még a rideg Kreón lelkében is.

 “Meghalt halott fiadnak anyja, hitvesed, Még friss sebében véresen fekszik szegény.”

“Siratom, jaj, Anyjával fiamat, hogyan Ér a halál a halál nyomában!”

16.- b A palota kapuja feltárul; a házi oltár mellett Eurüdiké holtteste válik láthatóvá

NYILASban Jupiter otthon, Merkúr rejtett erőben van.

Ekkor már a Jupiter ad engedélyt, a szaturnuszi Bakház már nem rejthet el semmit. A szaturnuszi-Kreón hiába kér ítéletet önmaga ellen, hiába utasítja a katonákat önnön maga elvezetésére. Erre már nincs hatásköre.

KARVEZETŐ Immár megláthatod, nem rejti őt a ház. Ne kérj te semmit, mert mi elvégeztetett, Halandó ember azt el nem kerülheti.

KREÓN Vigyétek a céltalan életűt, Akaratlan öltelek meg fiam, És tégedet, ó te szegény asszony. Jaj, merre tekintsek? Az én kezemen Minden, minden balul üt ki, Énrám iszonyú sors méretett.

KAR Bölcs belátás többet ér Minden más adománynál. Az isteneket tisztelni kell, Gőggel teli ajkon a nagy szavak Nagy romlásra vezetnek S józanná nem tesz, csak a vénség.

 “A palota kapuja feltárul” – Eddig a pillanatig a drámában csak személyek (bolygók) mozogtak, de a legutolsó színpadi beállításnál említésre kerül egy KAPU. Milyen kapu ez? Miért is fontos? Az IKREK csillagkép eleve maga is egy kaput formáz, felül a két fényes csillagával, Kasztorral és Polluxszal. E csillagkép kitüntetett helyét meghatározza, hogy a Tejút tengely és a Napút pálya itt metszi egymást. Azazgemini_constellation_map.png, az egyik égi útról itt lehet átlépni a másikra - amennyiben a KAPU nyitva van ehhez. A Napút a földi közeg tér-idő szerkezetére utal, míg a Tejút egy másik dimenzióra. Sok nép mítoszában épp a leszülető és a távozó lelkek pont ezt az égi utat, a Tejutat használják égi közlekedési útvonalaként.

És most kinyílott a KAPU, de ennek nagy ára volt.

„Bújj, bújj, zöld ág, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta.”  

  (Magyar gyermekmondóka)

 

KÖVETKEZŐ OLDAL:

www.naput.hupont.hu/11

 

 

 

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 134
Tegnapi: 222
Heti: 702
Havi: 3 231
Össz.: 1 447 109

Látogatottság növelés
Oldal: Szophoklész Antigoné II. Cselekménye a NAPÚTon
Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár - © 2008 - 2024 - naput.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »